Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 29-05-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
19912Święto Kobiet w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2015-03-12

W dniu 9 marca w godzinach popołudniowych w Świetlicy Wiejskiej w Bodzechowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Na zaproszenie organizatora uroczystości p. Teresy Ciździel przybyły dość licznie panie z Bodzechowa, z Przyborowia, Wólki Bodzechowskiej i Goździelina oraz przedstawicielki instytucji z naszej miejscowości reprezentujące Służbę Zdrowia, Gminną Bibliotekę , Gimnazjum, Szkołę Podstawową , GSSCh Bodzechów . W spotkaniu wzięli udział również: radna Maria ŁEBEK, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie Iwona LIPKA oraz wójt Gminy Bodzechów Roman KACZMARSKI , który w imieniu władz gminy złożył wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia.

Uroczystość rozpoczęły występy dzieci z klasy Ia z PSP Bodzechów pod kierunkiem p. Doroty Dębickiej , które zaprezentowały bogaty program słowno - muzyczny.

W dalszej części uroczystości uczniowie z klas V i VI miejscowej szkoły zaprezentowali koncert życzeń , oraz występ gimnastyki artystycznej .Humorystyczne wiersze i anegdoty o kobietach wywołały na twarzach pań radosny uśmiech a przepiękne występy nagrodzono gromkimi brawami.
W miłej i wesołej atmosferze przy kawie, herbacie i słodkościach upłynęło poniedziałkowe popołudnie. Spotkanie było okazją do rozmów i oderwania się od codziennych spraw, jak również okazją do aktywizacji środowiska.

Podziękowania należą się w szczególności dzieciom , młodzieży i nauczycielom ze Szkoły im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie , z którą współpracujemy już od lat. W młodych ludziach dżemie ogromny potencjał i w pełni będziemy wspierać i promować zdolną i chętną do pracy młodzież.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny