STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-03-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3109Tydzień Edukacji Globalnej w PSP w Szewnie

Ogoszenie kulturalne
2008-11-24

PSP w Szewnie podja wyzwania, aby umoliwi swoim podopiecznym ukazanie najpeniejszego obrazu wiata poprzez wprowadzenie treci zwizanych z globalizacj.

17 listopada uroczystym apelem rozpocz si Tydzie Edukacji Globalnej. Mia on na celu oficjalne wyjanienie treci i celu edukacji globalnej, ktrej wyjtkowo polega przede wszystkim na tym, i otwiera nasze oczy i umysy na rzeczywisto i uwiadamia potrzeb stworzenia rwnego, sprawiedliwego wiata. Podczas apelu uczniowie w formie krtkiej inscenizacji zdefiniowali swoim kolegom i koleankom termin edukacji globalnej oraz uzmysowili jak yj ich rwienicy zamieszkujcy Kraje Poudnia. Zosta rwnie ogoszony komunikat dotyczcy oszczdnoci wody, prdu, zbirki makulatury oraz segregacji mieci. W tym celu szkoa zaopatrzya si w specjalne pojemniki na zuyte baterie i puszki. Powoane zostay rwnie ekozespoy, ktrych zadaniem jest m.in. badanie zuycia energii, wody, odpadw.

Du atrakcj byo obejrzenie filmu ilustrujcego codzienne ycie ludzi Poudnia. Dzieci miay okazj ujrze jak wyglda tamtejsza szkoa i zauway, e maj o wiele lepsze warunki do nauki ni ich rwienicy z Afryki.

Dziki edukacji globalnej chcemy pokaza naszym wychowankom jak funkcjonuje wiat i jak mona go zmieni. Zaczynamy od podstaw i na pocztek uwraliwiamy naszych uczniw na poszanowanie wody, energii w domu i w szkole, zmniejszenia iloci wytwarzanych odpadw, a nastpnie pomagamy im zrozumie zalenoci czce ludzi na caym wiecie. To wanie dziki takim dziaaniom uczniowie ucz si empatii, tolerancji i szacunku dla innych ludzi.

Koordynatorami tego przedsiwzicia s panie: Beata Majcher, Marta ukasik i Barbara Smole.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny