STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 07-10-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13730Wyniki 16 i 17 kolejki

Ogoszenie sport.
2015-02-16

WYNIKI
14.02.2015r ( sobota ) 16-kol

FOX- SCORPION 8-6
ZIEMBA ( 5 ), DBAKOWSKI, KOTWA, GROMEK ( 1 )
KOSTRZEWA ( 3 ), CURYO ( 2 ), RUGAA ( 1 )
ZIEMBA, KOTWA, RUTKOWSKI ( K ) FOX

SELECT T- WIRNA 3-9
PAJK, ULISKI, KIDO ( 1 )
RABAN ( 3 ), GRABOWIEC, BZYMEK ( 2 ), OLEJARCZYK, STOJEK ( 1 )
ZIELISKI ( CZK ) SELECT T

APIKOZ- TS SZEWNA 5-11
KWIATKOWSKI ( 2 ), NIEDBAA, ZIBA, MAJCHRZYK ( 1 )
PARDAK ( 5 ), ASAK ( 2 ), CHAJDA, CHADAA, NOWAK, MAZUR ( 1 )
ZIBA ( K ) APIKOZ- PARDAK ( K ) TS SZEWNA
JDRZEJOWICE- GALAXY ( nie odby si )
obustronny walkower ( druyny nie dojechay na zawody )


15.02.2015r ( niedziela ) 17-kol

TS SZEWNA- FOX 2-3
KACZOR ( 2 )
ZIEMBA ( 2 ), RUTKOWSKI ( 1 )
KWAPISZ ( CZK - za dwie te ), APA ( K ) TS SZEWNA
RUTKOWSKI ( CZK- za dwie te ), ZIEMBA, GROMEK ( K ) FOX

JDRZEJOWICE- SCORPION 1-9
KASPRZYK K
KOSTRZEWA ( 4 ), CURYO ( 3 ) , CIURYO, JAKUBOWSKI ( 1 )

SELECT T- LZS MIKW 0-5 ( walkower )
( druyna select t nie dojechaa na zawody )

APIKOZ- GALAXY 0-5 ( walkower )
( druyna apikozu nie dojechaa na zawody )

TABELA
1.FOX         15  39  91-39
2.TS SZEWNA 15 37 92-44
3.LZS MIKW 15 28 80-47
4.SCORPION 15 23 70-54
5.SELECT T 15 22 61-58
6.GALAXY 15 17 55-52
7.JDRZEJOWICE 15 10 38-71
8.WIRNA 15 6 29-107
9.APIKOZ 16 14 31-75DRUYNA APIKOZ SZEWNA ODDAA 3 WALKOWER
I ZOSTAA PRZESUNITA NA OSTATNIE MIEJSCE
W TABELI Z ZACHOWANIEM ZDOBYCZY PUNKTOWEJ
I WYCOFANA Z ROZGRYWEK.DOTYCHCZASOWE WYNIKI
ROZEGRANYCH MECZY ZOSTAJ ZALICZONE.

TABELA - FAIR PLAY
1.WIRNA      ( -2pkt )  2 k 0 czk
2.GALAXY ( -7pkt ) 6 k 1 czk
3.LZS MIKW ( - 9pkt ) 4 k 1 czk
4.SELECT T ( - 11 pkt ) 6 k 1 czk
5.SCORPION ( - 11 pkt ) 11 k 1 czk
6.TS SZEWNA ( - 13 pkt ) 12 k 1 czk
7.FOX ( - 14 pkt ) 8 k 2 czk
8.JDRZEJOWICE ( - 20 pkt ) 9 k 3 czk
9.APIKOZ NIE KLASYFIKOWANA


28.02.2015r ( sobota ) 18- kol ( ostatnia )
15.00 SCORPION- GALAXY
15.45 LZS MIKW- JDRZEJOWICE
16.30 TS SZEWNA- WIRNA
17.15 FOX- SELECT T


18.00 OFICJALNE ZAKOCZENIE 10- EDYCJI FUTSALOWEJ LIGI GMINNEJ

O PUCHAR WJTA GMINNY BODZECHW.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny