Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 22-11-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
98Wyniki 16 i 17 kolejki

Ogłoszenie sport.
2015-02-16

WYNIKI
14.02.2015r ( sobota ) 16-kol

FOX- SCORPION 8-6
ZIEMBA ( 5 ), DĘBAKOWSKI, KOTWA, GROMEK ( 1 )
KOSTRZEWA ( 3 ), CURYŁO ( 2 ), RUGAŁA ( 1 )
ZIEMBA, KOTWA, RUTKOWSKI ( ŻK ) FOX

SELECT T- ŚWIRNA 3-9
PAJĄK, ULIŃSKI, KIDOŃ ( 1 )
RABAN ( 3 ), GRABOWIEC, BZYMEK ( 2 ), OLEJARCZYK, STOJEK ( 1 )
ZIELIŃSKI ( CZK ) SELECT T

APIKOZ- TS SZEWNA 5-11
KWIATKOWSKI ( 2 ), NIEDBAŁA, ZIĘBA, MAJCHRZYK ( 1 )
PARDAK ( 5 ), ŁASAK ( 2 ), CHAJDAŚ, CHADAŁA, NOWAK, MAZUR ( 1 )
ZIĘBA ( ŻK ) APIKOZ- PARDAK ( ŻK ) TS SZEWNA
JĘDRZEJOWICE- GALAXY ( nie odbył się )
obustronny walkower ( drużyny nie dojechały na zawody )


15.02.2015r ( niedziela ) 17-kol

TS SZEWNA- FOX 2-3
KACZOR ( 2 )
ZIEMBA ( 2 ), RUTKOWSKI ( 1 )
KWAPISZ ( CZK - za dwie żółte ), ŁAPA ( ŻK ) TS SZEWNA
RUTKOWSKI ( CZK- za dwie żółte ), ZIEMBA, GROMEK ( ŻK ) FOX

JĘDRZEJOWICE- SCORPION 1-9
KASPRZYK K
KOSTRZEWA ( 4 ), CURYŁO ( 3 ) , CIURYŁO, JAKUBOWSKI ( 1 )

SELECT T- LZS MIŁKÓW 0-5 ( walkower )
( drużyna select t nie dojechała na zawody )

APIKOZ- GALAXY 0-5 ( walkower )
( drużyna apikozu nie dojechała na zawody )

TABELA
1.FOX         15  39  91-39
2.TS SZEWNA 15 37 92-44
3.LZS MIŁKÓW 15 28 80-47
4.SCORPION 15 23 70-54
5.SELECT T 15 22 61-58
6.GALAXY 15 17 55-52
7.JĘDRZEJOWICE 15 10 38-71
8.ŚWIRNA 15 6 29-107
9.APIKOZ 16 14 31-75DRUŻYNA APIKOZ SZEWNA ODDAŁA 3 WALKOWER
I ZOSTAŁA PRZESUNIĘTA NA OSTATNIE MIEJSCE
W TABELI Z ZACHOWANIEM ZDOBYCZY PUNKTOWEJ
I WYCOFANA Z ROZGRYWEK.DOTYCHCZASOWE WYNIKI
ROZEGRANYCH MECZY ZOSTAJĄ ZALICZONE.

TABELA - FAIR PLAY
1.ŚWIRNA      ( -2pkt )  2 żk 0 czk
2.GALAXY ( -7pkt ) 6 żk 1 czk
3.LZS MIŁKÓW ( - 9pkt ) 4 żk 1 czk
4.SELECT T ( - 11 pkt ) 6 żk 1 czk
5.SCORPION ( - 11 pkt ) 11 żk 1 czk
6.TS SZEWNA ( - 13 pkt ) 12 żk 1 czk
7.FOX ( - 14 pkt ) 8 żk 2 czk
8.JĘDRZEJOWICE ( - 20 pkt ) 9 żk 3 czk
9.APIKOZ NIE KLASYFIKOWANA


28.02.2015r ( sobota ) 18- kol ( ostatnia )
15.00 SCORPION- GALAXY
15.45 LZS MIŁKÓW- JĘDRZEJOWICE
16.30 TS SZEWNA- ŚWIRNA
17.15 FOX- SELECT T


18.00 OFICJALNE ZAKOŃCZENIE 10- EDYCJI FUTSALOWEJ LIGI GMINNEJ

O PUCHAR WÓJTA GMINNY BODZECHÓW.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny