Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
213Wyniki 16 i 17 kolejki

Ogłoszenie sport.
2015-02-16

WYNIKI
14.02.2015r ( sobota ) 16-kol

FOX- SCORPION 8-6
ZIEMBA ( 5 ), DĘBAKOWSKI, KOTWA, GROMEK ( 1 )
KOSTRZEWA ( 3 ), CURYŁO ( 2 ), RUGAŁA ( 1 )
ZIEMBA, KOTWA, RUTKOWSKI ( ŻK ) FOX

SELECT T- ŚWIRNA 3-9
PAJĄK, ULIŃSKI, KIDOŃ ( 1 )
RABAN ( 3 ), GRABOWIEC, BZYMEK ( 2 ), OLEJARCZYK, STOJEK ( 1 )
ZIELIŃSKI ( CZK ) SELECT T

APIKOZ- TS SZEWNA 5-11
KWIATKOWSKI ( 2 ), NIEDBAŁA, ZIĘBA, MAJCHRZYK ( 1 )
PARDAK ( 5 ), ŁASAK ( 2 ), CHAJDAŚ, CHADAŁA, NOWAK, MAZUR ( 1 )
ZIĘBA ( ŻK ) APIKOZ- PARDAK ( ŻK ) TS SZEWNA
JĘDRZEJOWICE- GALAXY ( nie odbył się )
obustronny walkower ( drużyny nie dojechały na zawody )


15.02.2015r ( niedziela ) 17-kol

TS SZEWNA- FOX 2-3
KACZOR ( 2 )
ZIEMBA ( 2 ), RUTKOWSKI ( 1 )
KWAPISZ ( CZK - za dwie żółte ), ŁAPA ( ŻK ) TS SZEWNA
RUTKOWSKI ( CZK- za dwie żółte ), ZIEMBA, GROMEK ( ŻK ) FOX

JĘDRZEJOWICE- SCORPION 1-9
KASPRZYK K
KOSTRZEWA ( 4 ), CURYŁO ( 3 ) , CIURYŁO, JAKUBOWSKI ( 1 )

SELECT T- LZS MIŁKÓW 0-5 ( walkower )
( drużyna select t nie dojechała na zawody )

APIKOZ- GALAXY 0-5 ( walkower )
( drużyna apikozu nie dojechała na zawody )

TABELA
1.FOX         15  39  91-39
2.TS SZEWNA 15 37 92-44
3.LZS MIŁKÓW 15 28 80-47
4.SCORPION 15 23 70-54
5.SELECT T 15 22 61-58
6.GALAXY 15 17 55-52
7.JĘDRZEJOWICE 15 10 38-71
8.ŚWIRNA 15 6 29-107
9.APIKOZ 16 14 31-75DRUŻYNA APIKOZ SZEWNA ODDAŁA 3 WALKOWER
I ZOSTAŁA PRZESUNIĘTA NA OSTATNIE MIEJSCE
W TABELI Z ZACHOWANIEM ZDOBYCZY PUNKTOWEJ
I WYCOFANA Z ROZGRYWEK.DOTYCHCZASOWE WYNIKI
ROZEGRANYCH MECZY ZOSTAJĄ ZALICZONE.

TABELA - FAIR PLAY
1.ŚWIRNA      ( -2pkt )  2 żk 0 czk
2.GALAXY ( -7pkt ) 6 żk 1 czk
3.LZS MIŁKÓW ( - 9pkt ) 4 żk 1 czk
4.SELECT T ( - 11 pkt ) 6 żk 1 czk
5.SCORPION ( - 11 pkt ) 11 żk 1 czk
6.TS SZEWNA ( - 13 pkt ) 12 żk 1 czk
7.FOX ( - 14 pkt ) 8 żk 2 czk
8.JĘDRZEJOWICE ( - 20 pkt ) 9 żk 3 czk
9.APIKOZ NIE KLASYFIKOWANA


28.02.2015r ( sobota ) 18- kol ( ostatnia )
15.00 SCORPION- GALAXY
15.45 LZS MIŁKÓW- JĘDRZEJOWICE
16.30 TS SZEWNA- ŚWIRNA
17.15 FOX- SELECT T


18.00 OFICJALNE ZAKOŃCZENIE 10- EDYCJI FUTSALOWEJ LIGI GMINNEJ

O PUCHAR WÓJTA GMINNY BODZECHÓW.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny