STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-03-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3119Ferie w Bibliotekach i Świetlicach

Ogoszenie ogólne
2015-02-13

”Baniowe ferie” Gminna Biblioteka publiczna w Bodzechowie z siedzib w Szewnie zaprasza w godz. 12.00-13.00 na: 18.02.2015 zajcia literacko-plastyczne powicone Baniom J. Grimma 25.02.2015 zajcia literacko-plastyczne powicone twrczoci K.I. Gaczyskiemu 20.02.2015 zajcia plastyczne „Kady moe by artyst” 27.02.2015 zajcia plastyczne „Kady moe by artyst”

Biblioteka Publiczna w Bodzechowie zaprasza dzieci w dniu 24.02.2015 r na zajcia literacko –plastyczne pt. „Baniowe ferie” w godz. 13.00- 14.00

wietlica Wiejska w Bodzechowie zaprasza W wietlicy nuda Ci nie czeka, nie tra czasu, przyjd nie zwlekaj

Zapraszamy wszystkich chtnych na nasze zajcia, proponujemy:
Cykl zaj plastycznych z wykorzystaniem rnorodnych technik plastycznych .
- wykonywanie bawankw z waty , wycinanie to zabawa, rysuj z umiechem w dniach 17,18 luty 2015r. w godzinach 12.00 – 14.00
-„Ozdoby i dekoracje z makaronu” , w dniu 20 lutego 2015r. w godzinach 12.00 – 15.00
Teatrzyk pt. „ Czerwony Kapturek „ w dniu 19 lutego 2015r. o godzinie 14.30
„Kulinarne soboty „- 21 i 28 luty 2015r. w godzinach 12.00 lub 14.00 ( godziny zaj w kciku kulinarnym mog ulec modyfikacji w zalenoci do potrzeb uczestnikw).

W drugim tygodniu ferii proponujemy:
– „Robi to co lubi' cykl gier planszowych oraz rodzinne ukadanie puzzli , w godzinach 13.00 – 16.00 w dniach 25 i 27 luty 2015r.
– turniej tenisa stoowego dla ( dzieci w przedziale wiekowym 10-13 lat)-24,25 luty 2015r.
( modzie w przedziale wiekowym 14-18 lat)-26,27 luty 2015r.w godzinach 12.00 – 16.00

wietlica Wiejska w Magoniach
Zaprasza -19.02.2015- na przedstawienie teatralne „Czerwony Kapturek” o godz . 15.30
Konkurs plastyczny „Ulubiony bohater baniowy”, zajcia plastyczne.
Rozgrywki w bilard, warcaby /zapisy w wietlicy/
27.02.2014 Turniej tenisa stoowego Magonie-Sud.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny