STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-03-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3160Zimowe ferie w gminie Bodzechów

Ogoszenie ogólne
2015-02-13

Ferie zimowe to czas odpoczynku od nauki, relaksu i zabaw. Szkoy w gminie Bodzechw przygotoway dla uczniw pozostajcych w czasie ferii w domach, wiele propozycji na ciekawe spdzenie czasu. Nauczyciele bd peni dyury w szkoach, a dzieci bd miay moliwo uczestniczenia w ciekawych i rnorodnych zajciach w godzinach od 9.00 do 13.00.

Ferie w szkole? Czemu nie!
Zachcamy do skorzystania z ofert, ktre przygotoway poszczeglne szkoy w naszej Gminie.

W szkole ZSP w Szewnie odbywa si bd ciekawe zajcia tematyczne, w ktrych mog bra udzia wszyscy chtni uczniowie. Zajcia bd rnorodne i kady znajdzie co dla siebie: alfabetyczne poznawanie wiata zwierzt, nauka pielgnacji kwiatw, quizy, zabawy jzykowe, tworzenie plakatw na temat zimy. Dla zainteresowanych film w jzyku angielskim. Szkoa zaprasza rwnie na rozgrywki piki rcznej i siatkowej.

W PSP w Bodzechowie przewidziane s gry i zabawy jzykowe, zagadki i rebusy o tematyce zimowej, zajcia manualne, origami, gry w szachy i warcaby. Dzieci wezm udzia w konkursie piosenki religijnej, w zabawach ruchowych przy muzyce. Zaplanowano rwnie ogldanie bajek i zajcia plastycznotechniczne.

Szkoa PSP w Szwarszowicach bdzie czynna w czasie ferii zimowych przez dwa tygodnie od poniedziaku do czwartku w godzinach od 9.00 do 12.30. Uczniowie bd mogli skorzysta z rnorodnych zaj sportowo-ruchowych w tym tenis stoowy, gry stolikowe oraz zabawy w basenie kulkowym. Na uczniw czekaj gry i zabawy plastyczne, seanse bajkowe, zajcia taneczne jak rwnie zabawy na niegu.

W szkole PSP w Mikowie odbdzie si konkurs tenisa stoowego, siatkwki ,koszykwki. Przewidziane s konkursy plastyczne, turniej gier i zabaw na sali gimnastycznej, turniej wiedzy matematyczno przyrodniczej, jak rwnie gry i zabawy ruchowe. Uczniowie bd mieli okazj uczestniczy w zajciach komputerowych- „Krajobraz zimowy w programie Point.” Przewidziane s eliminacje do konkursu ” Jeden z dwunastu’’.

W PSP w Chmielowie odbd si zajcia plastyczno muzyczne, gry i zabawy matematyczne, zabawy teatralne, teatrzyk kukiekowy. Uczniowie bd brali udzia w zajciach z jzyka angielskiego. Przewidziana jest rwnie wycieczka.

Szkoa w Sarnwku przygotowaa gry i zabawy integrujce grup „Wrzu strach do kapelusza”, konkursy, pokazy mody, quiz na temat bezpiecznego zachowania w szkole i poza ni ,spotkanie z policjantem. Szkoa przygotowaa projekcj filmu „Czy potrafisz ratowa ycie”, oraz rozmow z ratownikiem medycznym. Dzieci bd miay okazj zapozna si z „Legend o powstaniu Dbowej Woli”, jak rwnie bd uczestniczyy w rozmowach na temat dziedzictwa kulturowego Gminy.

Dla modziey klas gimnazjalnych szkoa PG w Bodzechowie zaplanowaa warsztaty wokalne i teatralne, przygotowaa projekcj wybranych filmw z biblioteki szkolnej, kurs pierwszej pomocy medycznej. Dla modziey przewidziano rwnie rozgrywki sportowe: tenis stoowy, pik siatkow i pik rczn.

Szkoa PG w Szewnie przygotowaa dla modziey zajcia muzyczne, artystyczne, gry,zabawy oraz zajcia rekreacyjno- sportowe: tenis stoowy , pika siatkowa, pika nona. Modzie majca trudnoci w nauce bdzie moga korzysta z pomocy w zakresie przygotowania do egzaminw gimnazjalnych, jak rwnie do konkursu Youngster

Organizatorzy poprzez wspln zabaw i wypoczynek chc pokaza, e najwaniejszym zadaniem szkoy jest ksztaci dzieci i modzie na ludzi otwartych, twrczych, umiejcych wspdziaa w grupie.

Serdecznie zapraszamy do wsplnej zabawy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny