STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-03-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3115eTwinning, czyli szkoła blisko Europy.

Ogoszenie ogólne
2015-02-16

Uczniowie Szkoy Podstawowej im. Walentego Stefaskiego w Bodzechowie od wrzenia 2014 roku realizuj roczny projekt w ramach unijnego programu eTwinning. Zadaniem tego przedsiwzicia jest partnerska wsppraca midzy szkoami europejskimi, wzajemne poznanie si i wymiana informacji przy jednoczesnym doskonaleniu umiejtnoci jzykowych i informatycznych.

Tematem projektu realizowanego w bodzechowskiej Szkole Podstawowej jest „Tell me about your school – opowiedz o swojej szkole.” Uczniowie systematycznie realizuj poszczeglne etapy przedsiwzicia, ktre zostay skrupulatnie zaplanowane wraz ze szkoami partnerskimi zaraz po rozpoczciu wsppracy. Kady z partnerw, a jest ich a siedmiu, przygotowuje materiay przedstawiajce ich szko, uczniw, plany lekcji, ulubione przedmioty oraz typowy dzie z ycia ucznia. Wytwory pracy uczniw prezentowane s za porednictwem technologii informacyjnej w formie filmikw oraz prezentacji multimedialnych umieszczanych na specjalnej platformie dostpnej dla szk partnerskich.

Dla moich uczniw to wspaniaa przygoda, mwi koordynatorka programu i nauczycielka jzyka angielskiego Katarzyna Krycia. Dziki eTwinningowi trzecioklasici podruj po europejskich szkoach nie opuszczajc budynku wasnej placwki. Ogldajc wsplnie wypracowane materiay, filmy przysane z partnerskich szk, ucz si o codziennym yciu swoich rwienikw w innych pastwach, a take pracy w grupie oraz odpowiedzialnoci za powierzone zadanie. Ogromnym plusem projektu jest rwnie fakt, e odbywa si on w jzyku angielskim. Dziki temu uczniowie maj moliwo wykorzystania swojej wiedzy z jzyka obcego w realnych sytuacjach. Inspiracj do dziaa w programie eTwinning, dodaje nauczycielka, bya ch wsppracy midzynarodowej oraz pokazania dobrej praktyki stosowania e-learningu w szkole. Okazao si to wspania zacht dla uczniw do nawizywania kontaktw z zagranicznymi rwienikami oraz czerpania satysfakcji ze wsplnej pracy.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny