Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-01-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
331Wyniki 14 i 15 kolejki

Ogłoszenie sport.
2015-02-10

WYNIKI
07.02.2015r ( sobota ) 14-kol
GALAXY- ŚWIRNA 9-4
JEDLIKOWSKI M, JEDLIKOWSKI J, MULARSKI M, DZIOBA Ł ( 2 ), JEDLIKOWSKI K ( 1 )
RABAN D ( 2 ), GRABOWIEC A, BZYMEK R ( 1 )
OLEJARCZYK P ( ŻK ) ŚWIRNA

SCORPION- SELECT T 3-1
JAKUBOWSKI K ( 2 ), CIEŚLIK T ( 1 )
PAJĄK B ( 1 )
RUGAŁA ( CZK- za dwie żółte ) SCORPION
ZIELIŃSKI E, KIDOŃ M ( ŻK ) SELECT T

TS SZEWNA- JĘDZREJOWICE 3-1
PARDAK D ( 2 ), CHAJDAŚ M ( 1 )
KISIEL M ( 1 )
KASPRZYK M ( ŻK ) JĘDRZEJOWICE

LZS MIŁKÓW- APIKOZ 10-3
SOKOŁOWSKI P ( 5 ), SIASTACZ M, KAMIŃSKI J ( 2 ), MOLENDA R ( 1 )
KWIATKOWSKI M, ZAJDA T, NIEDBAŁA B ( 1 )
ZELIASZ I, KWIATKOWSKI M ( ŻK ) APIKOZ

PAUZA FOX

08.02.2014r ( niedziela ) 15- kol
APIKOZ- JĘDRZEJOWICE 0-2
MACIEJEWSKI P, KASPRZYK K ( 1 )
CZERWIŃSKI K, ZELIASZ I, MAJCHRZYK ( ŻK ) APIKOZ

SCORPION- LZS MIŁKÓW 3-6
JAKUBOWSKI K ( 2 ), CIEŚLIK T ( 1 )
KAMIŃSKI J ( 3 ), SOKOŁOWSKI P ( 2 ), MARUSZEWSKI D ( 1 )
JAKUBOWSKI K ( ŻK ) SCORPION

GALAXY- TS SZEWNA 3-5
MULARSKI M, JEDLIKOWSKI J, PODSIADŁO K ( 1 )
PARDAK D, CHAJDAŚ M ( 2 ), ŁAPA S ( 1 )
ŁAPA S ( ŻK ) TS SZEWNA

FOX- ŚWIRNA 5-0 ( walkower )
drużyna świrnej nie dojechała na zawody

PAUZA SELECT T
TABELA
1.TS SZEWNA               13   34   79-36
2.FOX 13 33 80-31
3.LZS MIŁKÓW 14 25 75-47
4.SELECT T 13 22 58-44
5.SCORPION 13 20 55-45
6.GALAXY 13 14 50-52
7.APIKOZ 14 14 26-59
8.JĘDRZEJOWICE 13 10 37-62
9.ŚWIRNA 14 3 20-104


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny