Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
246Wyniki 14 i 15 kolejki

Ogłoszenie sport.
2015-02-10

WYNIKI
07.02.2015r ( sobota ) 14-kol
GALAXY- ŚWIRNA 9-4
JEDLIKOWSKI M, JEDLIKOWSKI J, MULARSKI M, DZIOBA Ł ( 2 ), JEDLIKOWSKI K ( 1 )
RABAN D ( 2 ), GRABOWIEC A, BZYMEK R ( 1 )
OLEJARCZYK P ( ŻK ) ŚWIRNA

SCORPION- SELECT T 3-1
JAKUBOWSKI K ( 2 ), CIEŚLIK T ( 1 )
PAJĄK B ( 1 )
RUGAŁA ( CZK- za dwie żółte ) SCORPION
ZIELIŃSKI E, KIDOŃ M ( ŻK ) SELECT T

TS SZEWNA- JĘDZREJOWICE 3-1
PARDAK D ( 2 ), CHAJDAŚ M ( 1 )
KISIEL M ( 1 )
KASPRZYK M ( ŻK ) JĘDRZEJOWICE

LZS MIŁKÓW- APIKOZ 10-3
SOKOŁOWSKI P ( 5 ), SIASTACZ M, KAMIŃSKI J ( 2 ), MOLENDA R ( 1 )
KWIATKOWSKI M, ZAJDA T, NIEDBAŁA B ( 1 )
ZELIASZ I, KWIATKOWSKI M ( ŻK ) APIKOZ

PAUZA FOX

08.02.2014r ( niedziela ) 15- kol
APIKOZ- JĘDRZEJOWICE 0-2
MACIEJEWSKI P, KASPRZYK K ( 1 )
CZERWIŃSKI K, ZELIASZ I, MAJCHRZYK ( ŻK ) APIKOZ

SCORPION- LZS MIŁKÓW 3-6
JAKUBOWSKI K ( 2 ), CIEŚLIK T ( 1 )
KAMIŃSKI J ( 3 ), SOKOŁOWSKI P ( 2 ), MARUSZEWSKI D ( 1 )
JAKUBOWSKI K ( ŻK ) SCORPION

GALAXY- TS SZEWNA 3-5
MULARSKI M, JEDLIKOWSKI J, PODSIADŁO K ( 1 )
PARDAK D, CHAJDAŚ M ( 2 ), ŁAPA S ( 1 )
ŁAPA S ( ŻK ) TS SZEWNA

FOX- ŚWIRNA 5-0 ( walkower )
drużyna świrnej nie dojechała na zawody

PAUZA SELECT T
TABELA
1.TS SZEWNA               13   34   79-36
2.FOX 13 33 80-31
3.LZS MIŁKÓW 14 25 75-47
4.SELECT T 13 22 58-44
5.SCORPION 13 20 55-45
6.GALAXY 13 14 50-52
7.APIKOZ 14 14 26-59
8.JĘDRZEJOWICE 13 10 37-62
9.ŚWIRNA 14 3 20-104


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny