STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-03-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3100PASOWANIE NA CZYTELNIKA I CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA

Ogoszenie ogólne
2015-02-04

Stycze 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwarszowicach min pod hasem „Polubi czytanie”.

Od dawna wiadomo, e ksiki speni ogromn rol w yciu i w wychowaniu dziecka: rozwijaj wraliwo estetyczn, wpywaj na rozwj intelektualny, doskonal mow; sownictwo, styl wypowiedzi, stron gramatyczn, ksztac mylenie, wicz pami i uwag, rozwijaj wyobrani i postaw twrcz, uruchamiaj moliwoci kreacyjne i interpretacyjne , rozwijaj ycie emocjonalne, maj znaczenie w wychowaniu spoecznym.

Celem zachcenia i zmotywowania najmodszych uczniw do czytania ksiek, odbya si wana uroczysto ,,Pasowanie na czytelnika” uczniw klasy pierwszej. Pierwszym punktem prezentacji, by monta sowny przedstawiony przez uczennice klasy VI, ktry nawiza do czytania i poszanowania ksiek. Aktorzy zwrcili uwag, e czsto czytelnicy nie dbaj o ksiki, plamic je, rysujc po nich, niszczc kartki. Aktorzy przypomnieli take, jakie konsekwencje wynikaj z takiego zachowania np.: w bibliotece. Nastpnie pierwszoklasici poprzez wymowne wiersze i piosenk dali wyraz, e s wiadomi jakie znaczenie ma czytanie ksiek i jak naley o nie dba .Na dowd tego po odgadniciu zagadek zwizanych ze znanymi bajkami i baniami, zoyli uroczyste przyrzeczenie, e bd czytali i dbali o ksiki. W dalszej czci uroczystoci, pani dyrektor szkoy Joanna Stawiarz dokonaa pasowania uczniw na czytelnikw i wrczya pamitkowe dyplomy, a pani bibliotekarka Renata Podgrska przekazaa wszystkim pierwszoklasistom drobne upominki w postaci zakadki do ksiki. Kocowym punktem wsplnego spotkania, byo podsumowanie konkursu plastyczno-technicznego pod hasem: ,,Mj ulubiony bohater bajkowy’’. Najlepsze prace i ich autorzy otrzymali pamitkowe dyplomy i drobne upominki.

W nawizaniu do zada konkursu ,,Baw si i ucz! wietlica szkolna przyjazna uczniowi” do ktrego nasza szkoa przystpia w biecym roku szkolnym odbyo si spotkanie na wietlicy i w bibliotece szkolnej w trakcie ktrego rodzice czytali dzieciom ich ulubione utwory . Bajk ,,Niegrzeczny jeyk” zaprezentowaa pani Daria Niedbaa. Nastpnie wiersz ,,Pomidor” odczyta pan Janusz Rybus. W swoj rol doskonale wcielia si take pani Agnieszka Sobo w wierszu ,,niadanie krla” oraz pani Magdalena Saaga czytajc opowiadanie o ,,Kubusiu Puchatku’’. Odczytanie kadego utworu koczy quiz Dzieci bardzo uwanie suchay rodzicw i doskonale odpowiaday na zadawane pytania. Najlepsi suchacze otrzymali drobne upominki i sodycze ufundowane przez szko.

Uroczystoci przygotoway panie p. Renaty Podgrskiej i p. Marzeny Wilczyskiej.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny