STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-03-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3101Poznajemy prawa człowieka i pomagamy represjonowanym

Ogoszenie ogólne
2015-01-16

W tym roku szkolnym obchody wiatowego Dnia Praw Czowieka w Publicznym Gimnazjum w Szewnie przerodziy si w Tydzie Praw Czowieka. Nowoci tegorocznych obchodw by udzia szkoy w oglnowiatowej akcji – Maraton Pisania Listw - organizowanej przez Amnesty International. Inicjatorem akcji by historyk – p. Szymon Pajk. Szewieskie gimnazjum stao si jednym z 47% w Polsce i jednym z trzech szk w Ostrowcu, w ktrych uczniowie pisali listy w obronie represjonowanych winiw.

Uczniowie pisali na lekcjach wychowawczych, wiedzy o spoeczestwie, historii oraz w domu. Listy pisane byy do krla Arabii Saudyjskiej w obronie uwizionego Raifa Badawiego. Czowiek ten odbywa kar 10-ciu lat pozbawienia wolnoci za zaoenie bloga internetowego „Liberalny Saudyjczyk”. Wielkie wzburzenie uczniw wzbudzia dodatkowa kara, jak wyznaczono Raifowi – 1000 batw. Gimnazjalici uznali to za nieludzkie traktowanie drugiego czowieka i kar nieprzystajc do dzisiejszych czasw. Udao si nam napisa 250 listw. Mamy nadziej, e pomog one uwizionemu wrci do rodziny. XVI edycja Maratonu Pisania Listw w Polsce zakoczya si wielkim sukcesem. Napisano rekordow liczb listw - 268703. W dniu 12 grudnia modzie klasy IIIa we wsppracy z opiekunami – p. A. Kwiatkowsk, p M. Ochock, p. J. Skuz, oraz p. Sz. Pajkiem przygotowaa apel przybliajcy tematyk praw czowieka i ich amanie we wspczesnym wiecie. Prezentacje multimedialne oraz oprawa muzyczna przygotowana przez chr pod opiek p. A. Kowalskiej stworzyy tego dnia wyjtkowy, wzruszajcy nastrj.

Wierzymy, e nasze dziaania pomog ludziom potrzebujcym pomocy zgodnie z hasem Amnesty International „Razem mamy si, razem moemy wicej, razem zmieniamy wiat”.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny