STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-03-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3105Gmina Bodzechów zainwestuje

Ogoszenie ogólne
2008-11-20

W przyszym roku Gmina Bodzechw planuje wykonanie szeregu inwestycji, wrd ktrych bdzie m.in. budowa hali sportowej wraz z kompleksem boisk sportowych w Bodzechowie. Nie zabraknie rwnie prac zwizanych z budow drg i chodnikw oraz niezbdnej modernizacji orodkw zdrowia. W najbliszym czasie Rada Gminy Bodzechw zajmie si planem przyszorocznego budetu. Zakada on wykorzystanie w bardzo szerokim zakresie rodkw zewntrznych, a tym rodkw unijnych i kredytw bankowych. Zacignicie kredytw jest moliwe dziki temu, i gmina nie jest zaduona.

Lista prac inwestycyjnych do wykonania w przyszym roku uzaleniona jest od wielkoci uzyskanych rodkw. Zakada ona budow hali sportowej oraz kompleksu boisk sportowych z owietleniem. Ponadto pracom modernizacyjnym zostan poddane budynki szk w Sarnwku, Chmielowie i w Szewnie. W Sudole zostanie oddane kolejne na terenie gminy boisko.

Wodarze gminy nie zapominaj rwnie o najmodszych mieszkacach. W kilku miejscowociach powstan bezpieczne place zabaw wzorem tych, ktre zostay otwarte w biecym roku w Denkwku, Wlce Bodzechowskiej, Godzielinie i Sudole.

Do wymaga unijnych zostan przystosowane orodki zdrowia, w ktrych m.in. zostan wykonane windy i podjazdy dla niepenosprawnych.

Gmina bdzie kontynuowa prace nad budow sieci kanalizacji sanitarnej, ktra obejmie swoim zasigiem miejscowoci: Bodzechw, Denkwek, Godzielin, Szewna, wirna i Chmielw.

Gmina w dalszym cigu bdzie dbaa o popraw infrastruktury drogowej. Modernizacji zostan poddane odcinki drg gminnych w miejscowociach Sarnwek May, Sud, Stara Dbowa Wola i Gromadzice.

Planowana jest rwnie kontynuacja budowy chodnika z Wlki Bodzechowskiej do Przyborowia oraz partycypacja w kosztach przebudowy drogi wojewdzkiej z Kielc i do Oarowa. Gmina bdzie staraa si rwnie o pozyskanie rodkw z Programu Odnowy Wsi na modernizacj wietlic w Magoniach i Jdrzejowicach.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny