STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 07-10-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13747Futsalowa Liga Gminna - terminarz

Ogoszenie sport.
2015-01-09

MECZE ZALEGE
10.01.15r (sobota)
15.00 APIKOZ- LZS MIKW
16.00 JEDZREJOWICE- SELECT T
17.00 TS SZEWNA- APIKOZ
18.00 FOX- SCORPION
19.00 WIRNA- GALAXY

11.01.15r ( niedziela )
12.00 TS SZEWNA- SELECT T
13.00 SCORPION- GALAXY
14.00 JDRZEJOWICE- WIRNA
15.00 LZS MIKW- FOX
16.00 APIKOZ- WIRNA

17.01.15r ( sobota )
15.00 SELECT T- FOX
16.00 SCORPION- WIRNA
17.00 LZS MIKW- JDRZEJOWICE
18.00 WIRNA- TS SZEWNA

18.01.15r ( niedziela )
12.00 FOX- APIKOZ
13.00 SELECT T- WIRNA
14.00 GALAXY- LZS MIKW
15.00 SCORPION- TS SZEWNA
16.00 JDRZEJOWICE- GALAXY

RUNDA REWANOWA!
24.01.15r ( sobota ) 10-KOL
15.00 GALAXY- SELECT T
16.00 WIRNA- APIKOZ
17.00 FOX- LZS MIKW
18.00 SCORPION- TS SZEWNA
PAUZA- JDRZEJOWICE

25.01.15r ( niedziela ) 11- KOL
12.00 WIRNA- SCORPION
13.00 APIKOZ- FOX
14.00 SELECT T- JDRZEJOWICE
15.00 LZS MIKW- GALAXY
PAUZA- TS SZEWNA

31.01.15r ( sobota ) 12- KOL
15.00 APIKOZ- SELECT T
16.00 TS SZEWNA- LZS MIKW
17.00 WIRNA- JDRZEJOWICE
18.00 FOX- GALAXY
PAUZA- SCORPION

01.02.15r ( niedziela ) 13- KOL
12.00 JDRZEJOWICE- FOX
13.00 SELECT T- TS SZEWNA
14.00 APIKOZ- SCORPION
15.00 WIRNA- LZS MIKW
PAUZA- GALAXY

07.02.15r ( sobota ) 14- KOL
15.00 GALAXY- WIRNA
16.00 SCORPION- SELECT T
17.00 TS SZEWNA- JDRZEJOWICE
18.00 LZS MIKW- APIKOZ
PAUZA- FOX

08.02.15r ( niedziela ) 15- KOL
12.00 APIKOZ- JDRZEJOWICE
13.00 FOX- WIRNA
14.00 SCORPION- LZS MIKW
15.00 GALAXY- TS SZEWNA
PAUZA- SELECT T

14.02.15r ( sobota ) 16- KOL
15.00 FOX- SCORPION
16.00 JDRZEJOWICE- GALAXY
17.00 SELECT T- WIRNA
18.00 APIKOZ- TS SZEWNA
PAUZA- LZS MIKW

15.02.15r ( niedziela ) 17- KOL
12.00 SELECT T- LZS MIKW
13.00 APIKOZ- GALAXY
14.00 TS SZEWNA- FOX
15.00 JDRZEJOWICE- SCORPION
PAUZA- WIRNA

21.02.15r ( sobota ) 18- KOL ( OSTATNIA )
15.00 WIRNA- TS SZEWNA
16.00 LZS MIKW- JDRZEJOWICE
17.00 GALAXY- SCORPION
18.00 FOX- SELECT T


PUCHAR LIGI
22.02.15r ( niedziela ) ELIMINACJE
13.00 1- ZESPӣ- 8- ZESPӣ
14.00 2- ZESPӣ- 7- ZESPӣ
15.00 3- ZESPӣ- 6- ZESPӣ
16.00 4- ZESPӣ- 5- ZESPӣ


OSTATNI ZESPӣ NA KONIEC LIGI NIE GRA W PUCHARZE
28.02.15r ( sobota ) PӣFINAY
13.00 ZW MECZU ( 2-7 ) - ZW MECZU ( 3- 6 )
14.00 ZW MECZU ( 1- 8 )- ZW MECZU ( 4- 5 )

FINA
15.30 WYGRANI Z PӣFINAU


16.00 OFICJALNE ZAKOCZENIE TURNIEJU


UWAGA! TERMINY I GODZINY SPOTKA MOG ULEC ZMIANIE.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny