Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 22-11-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
121Futsalowa Liga Gminna o Puchar Wójta Gminy Bodzechów

Ogłoszenie sport
2014-11-20

UWAGA!!! Zmiana terminarza ze względu na dołączenie do rozgrywek jednej z drużyn.

Terminarz (1-runda na 2014 rok)

07.12.2014r ( niedziela )
12.00 ŚWIRNA- FOX CHMIELÓW
13.00 GALAXY- TS SZEWNA
14.00 LZS MIŁKÓW- ŚWIRNA
15.00 SELECT TEAM- SCORPION
16.00 JĘDRZEJOWICE- APIKOZ SZEWNA

13.12.2014r ( sobota )
15.00 APIKOZ- LZS MIŁKÓW
16.00 JĘDRZEJOWICE- SELECT TEAM
17.00 TS SZEWNA- APIKOZ
18.00 FOX- SCORPION
19.00 ŚWIRNA- GALAXY

14.12.2014r ( niedziela )
12.00 SCORPION- GALAXY
13.00 JĘDRZEJOWICE- ŚWIRNA
14.00 LZS MIŁKÓW- FOX
15.00 APIKOZ- ŚWIRNA
16.00 TS SZEWNA- SELECT TEAM

20.12.2014r ( sobota )
15.30 SELECT TEAM- FOX
16.30 SCORPION- ŚWIRNA
17.30 JĘDRZEJOWICE- LZS MIŁKÓW
18.30 TS SZEWNA- ŚWIRNA

21.12.2014r ( niedziela )
12.00 FOX- APIKOZ
13.00 JĘDRZEJOWICE- GALAXY
14.00 SELECT TEAM- ŚWIRNA
15.00 GALAXY- LZS MIŁKÓW
16.00 SCORPION- TS SZEWNA


KONIEC 1- RUNDY ( terminarz może ulec zmianie )

TERMINARZ 2- RUNDY UKARZE SIĘ POD KONIEC ROKU

WZNOWIENIE 2- RUNDY ROZPOCZNIE SIĘ 3 STYCZNIA 2015 R ( w sobotę )


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny