Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
346Futsalowa Liga Gminna o Puchar Wójta Gminy Bodzechów

Ogłoszenie sport
2014-11-20

UWAGA!!! Zmiana terminarza ze względu na dołączenie do rozgrywek jednej z drużyn.

Terminarz (1-runda na 2014 rok)

07.12.2014r ( niedziela )
12.00 ŚWIRNA- FOX CHMIELÓW
13.00 GALAXY- TS SZEWNA
14.00 LZS MIŁKÓW- ŚWIRNA
15.00 SELECT TEAM- SCORPION
16.00 JĘDRZEJOWICE- APIKOZ SZEWNA

13.12.2014r ( sobota )
15.00 APIKOZ- LZS MIŁKÓW
16.00 JĘDRZEJOWICE- SELECT TEAM
17.00 TS SZEWNA- APIKOZ
18.00 FOX- SCORPION
19.00 ŚWIRNA- GALAXY

14.12.2014r ( niedziela )
12.00 SCORPION- GALAXY
13.00 JĘDRZEJOWICE- ŚWIRNA
14.00 LZS MIŁKÓW- FOX
15.00 APIKOZ- ŚWIRNA
16.00 TS SZEWNA- SELECT TEAM

20.12.2014r ( sobota )
15.30 SELECT TEAM- FOX
16.30 SCORPION- ŚWIRNA
17.30 JĘDRZEJOWICE- LZS MIŁKÓW
18.30 TS SZEWNA- ŚWIRNA

21.12.2014r ( niedziela )
12.00 FOX- APIKOZ
13.00 JĘDRZEJOWICE- GALAXY
14.00 SELECT TEAM- ŚWIRNA
15.00 GALAXY- LZS MIŁKÓW
16.00 SCORPION- TS SZEWNA


KONIEC 1- RUNDY ( terminarz może ulec zmianie )

TERMINARZ 2- RUNDY UKARZE SIĘ POD KONIEC ROKU

WZNOWIENIE 2- RUNDY ROZPOCZNIE SIĘ 3 STYCZNIA 2015 R ( w sobotę )


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny