Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-09-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2872Miesiąc Praw Dziecka w PSP w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2008-11-07

Październik upłynął w Szkole Podstawowej w Szewnie pod znakiem Praw Dziecka. Celem tego tygodnia było szeroko zakrojona akcja informująco – uświadamiająca przygotowana zarówno dla dzieci jak i dla rodziców uczniów szewieńskiej szkoły. Dzieci poznały swoje prawa, dowiedziały się o sposobach reagowania, gdy są one wobec nich łamanie, zdobyły informacje na temat możliwych dróg szukania pomocy. Przekaz najważniejszych treści odbywał się w różnorodny sposób. Wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach lekcje na temat Praw Dziecka, podczas których wraz z wychowankami wykonali plakaty dotyczące tej tematyki. Nie zapomniano również o obowiązkach dzieci – drugi plakat zawierał najważniejsze powinności każdego ucznia.

21 października odbył się apel poświęcony Prawom Dziecka, przygotowany przez nauczycielki: Martę Łukasik, Dorotę Stępień, Katarzynę Sobczyk oraz Annę Stachurską. W ramach tego szczególnego miesiąca miały miejsce także spotkania dzieci z policjantką oraz z psychologiem, przygotowane przez Katarzynę Skit, Renatę Kwiatkowską i Renatę Miśkiewicz.

Z okazji Miesiąca Praw Dziecka swoje specjalne numery wydały także dwie szkolne gazetki: „Nasza szkoła jest wesoła” oraz anglojęzyczny „Small Reporter”.

Podczas całego miesiąca szkołę zdobiła ciekawa tematyczna dekoracja wykonana przez Katarzynę Kołodziej, Annę Orzech i Annę Hamerę.

Katarzyna Sobczyk


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny