Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-03-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
28Miesiąc Praw Dziecka w PSP w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2008-11-07

Październik upłynął w Szkole Podstawowej w Szewnie pod znakiem Praw Dziecka. Celem tego tygodnia było szeroko zakrojona akcja informująco – uświadamiająca przygotowana zarówno dla dzieci jak i dla rodziców uczniów szewieńskiej szkoły. Dzieci poznały swoje prawa, dowiedziały się o sposobach reagowania, gdy są one wobec nich łamanie, zdobyły informacje na temat możliwych dróg szukania pomocy. Przekaz najważniejszych treści odbywał się w różnorodny sposób. Wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach lekcje na temat Praw Dziecka, podczas których wraz z wychowankami wykonali plakaty dotyczące tej tematyki. Nie zapomniano również o obowiązkach dzieci – drugi plakat zawierał najważniejsze powinności każdego ucznia.

21 października odbył się apel poświęcony Prawom Dziecka, przygotowany przez nauczycielki: Martę Łukasik, Dorotę Stępień, Katarzynę Sobczyk oraz Annę Stachurską. W ramach tego szczególnego miesiąca miały miejsce także spotkania dzieci z policjantką oraz z psychologiem, przygotowane przez Katarzynę Skit, Renatę Kwiatkowską i Renatę Miśkiewicz.

Z okazji Miesiąca Praw Dziecka swoje specjalne numery wydały także dwie szkolne gazetki: „Nasza szkoła jest wesoła” oraz anglojęzyczny „Small Reporter”.

Podczas całego miesiąca szkołę zdobiła ciekawa tematyczna dekoracja wykonana przez Katarzynę Kołodziej, Annę Orzech i Annę Hamerę.

Katarzyna Sobczyk


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny