STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
47031„Narodowy w Twoim mie?cie” – ruszy? nowy program Stadionu Narodowego

Ogoszenie oglne
2014-10-27

Stadion Narodowy rozdaje muraw i buduje boiska dla dzieci! „Narodowy w Twoim miecie” to nowy program realizowany przez PL.2012+, operatora stadionu, wsplnie z firm Trawnik, ktra jest oficjalnym dostawc murawy na Narodowy. Pierwsze boisko ju powstao. Oficjalne otwarcie jutro 28 padziernika w Sarnwku Duym w gminie Bodzechw w wojewdztwie witokrzyskim.

By jak Arkadiusz Milik lub jak Sebastian Mila. Strzeli gola na historycznej murawie, na ktrej Polska wygraa 2:0 z Niemcami - to marzenie tysicy dzieci z caego kraju. Marzenie, ktre jutro speni modzi pikarze z Bodzechowa w wojewdztwie witokrzyskim. To wanie tam trafia murawa ze Stadionu Narodowego. Murawa, ktra dziki padziernikowemu zwycistwu z mistrzami wiata, przesza do historii polskiej piki nonej. Wanie rusza pilota programu „Narodowy w Twoim miecie”.

Stadion Narodowy to obiekt wielofunkcyjny. Odbywaj si u nas wydarzenie o rnym charakterze – pika nona, siatkwka, koncerty, pokazy filmowe, zawody lekkoatletyczne czy wycigi samochodowe, dlatego murawa po meczach zawsze jest zwijana. Wraz z firm Trawnik, uznalimy, e po tym, gdy znika ze stadionu warto j wykorzysta do czego dobrego. Bdziemy tworzy boiska dla dzieci w caym kraju. Chcemy mie wpyw na podniesienie poziomu szkolenia modych pikarzy – podkrela Tomasz Pgrabski, prezes spki PL.2012+.

Na pierwszy ogie zostaa wzita gmina Bodzechw w wojewdztwie witokrzyskim. Tam powsta jeden z czterech pierwszych Orlikw w Polsce, dlatego wybrano j do przeprowadzenia pilotau. W jego trakcie zostanie sprawdzone midzy innymi to jak murawa przyjmie si w innych ni stadionowe warunkach. Boisko z muraw z Narodowego powstao przy Zespole Szk Publicznych w Sarnwku Duym.

Od 2015 roku spka PL.2012+ wsplnie z firm Trawnik bdzie przeprowadza konkurs na muraw ze stadionu. Bdzie ona rozdawana po kadym cyklu meczowym na Narodowym. Szans na udzia w programie „Narodowy w Twoim miecie” bd miay tylko te gminy, ktre stawiaj na sport i zapewni na nowych boiskach bezpatne treningi dla modych pikarzy.

Zapraszamy do udziau w oficjalnym otwarciu nowego boiska ju jutro 28 padziernika w Zespole Szk Publicznych w Sarnwku Duym w Gminie Bodzechw o godzinie 12.00.

Kontakt dla mediw:
Piotr Glinkowski
Manager ds. Relacji Publicznych PL.2012+
Tel.: 661661476
E-mail: piotr.glinkowski@2012plus.pl
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny