Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-03-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
56W hołdzie Wielkiemu Patronowi

Ogłoszenie ogólne
2008-10-28

Dzień Patrona – 16 października w tym roku był szczególnie uroczysty w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sarnówku. Obchody 30 rocznicy Jego pontyfikatu rozpoczęto od złożenia kwiatów przed papieskim popiersiem w holu szkoły.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego po raz pierwszy odśpiewano publicznie nowy hymn szkoły pt. „ Ku Stwórcy”. Najmłodsi wychowankowie z kl. I przygotowani przez wychowawczynię p. Grażynę Piórkowską, przedstawili montaż słowno muzyczny pt. „ Kto ty jesteś”, a następnie uroczyście ślubowali, że będą postępować zgodnie z mottem widniejącym na sztandarze: „ Żyję godnie i uczciwie, szanuję siebie i drugiego człowieka, jestem dumny ze swojego pochodzenia”, swoje przyrzeczenie przypieczętowali odciskiem paluszka w kronice szkoły, a dyrektor placówki p. Hanna Dzióbka pasowała ich na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. Uczniowie z zespołu muzyczno – wokalnego uczcili Wielkiego Patrona przestawieniem utrzymanym w konwencji wywiadów z osobami, które osobiście znały Karola Wojtyłłę.

Wypowiedzi poszczególnych postaci przeplatały się z pięknymi pieśniami i strofami o Janie Pawle II, nie zabrakło wśród nich również takich, które On osobiście bardzo lubił. Wykonawcom akompaniował nauczyciel muzyki p. Andrzej Budziński, wtórowali mu uczniowie grający na flażoletach.

Nad całością programu artystycznego czuwała p. Alina Pastuszka, a oprawę plastyczną opracowała p. Katarzyna Łabuszewska. Ten uroczysty dzień z pewnością zapadł wszystkim w serca dostarczając wiele wzniosłych wzruszeń.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny