Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-03-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
23Startują rozgrywki Futsalowej Ligi Gminnej o Puchar Wójta Gminy Bodzechów

Ogłoszenie sport
2008-10-27

Celem rozgrywek jest realizowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałanie patologiom społecznym, rozwijanie i propagowanie aktywności ruchowej jako zdrowego stylu życia, upowszechnienie kultury fizycznej wśród najszerszych kręgów społeczeństwa, integracja międzyszkolna i środowiskowa, wspólna zabawa sportowa oraz wyłonienie najlepszej drużyny.

Organizatorem, patronem i fundatorem nagród jest Wójt Gminy Bodzechów, zaś osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie rozgrywek są nauczyciele wychowania fizycznego Tomasz Szwagierczak i Tomasz Marynowski.

Zawody rozgrywane będą w soboty i niedziele od listopada 2008 do mara 2009r. w hali sportowej w Szewnie.

W zawodach uczestniczyć mogą drużyny, które dokonają pisemnego zgłoszenia na otrzymanym od organizatorów formularzu zgłoszeniowym (maksymalnie można zgłosić 12 zawodników, minimalnie 8 zawodników).

W rozgrywkach mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Bodzechów zameldowani na okres stały przed 01.10.08r., osoby zatrudnione na terenie Gminy Bodzechów na okres stały na podstawie umowy o pracę (w przypadku wątpliwości i protestów osoba zatrudniona na okres stały na terenie Gminy Bodzechów musi w ciągu 48 godzin dostarczyć kserokopię umowy o pracę), osoby zrzeszone w LZS-ach (Szewna, Bodzechów, Szwarszowice, Chmjelów, Miłków) legitymujące się kartą zawodniczą Ligi Powiatowej podbitą przez organizatora rozrywek przed 01.09.08r.;

Zawody rozgrywane będą w 2 grupach - grupa I - uczniowie gimnazjum rocznik 92, 93, 94; - grupa II - open - osoby powyżej 16-go roku życia.

Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną zespołów pięcioosobowych. Drużyna liczy pięciu zawodników (bramkarz + czterech zawodników w polu).

Regulamin rozgrywek.pdf

Regulamin rozgrywek.doc


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny