Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-09-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2868Startują rozgrywki Futsalowej Ligi Gminnej o Puchar Wójta Gminy Bodzechów

Ogłoszenie sport
2008-10-27

Celem rozgrywek jest realizowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałanie patologiom społecznym, rozwijanie i propagowanie aktywności ruchowej jako zdrowego stylu życia, upowszechnienie kultury fizycznej wśród najszerszych kręgów społeczeństwa, integracja międzyszkolna i środowiskowa, wspólna zabawa sportowa oraz wyłonienie najlepszej drużyny.

Organizatorem, patronem i fundatorem nagród jest Wójt Gminy Bodzechów, zaś osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie rozgrywek są nauczyciele wychowania fizycznego Tomasz Szwagierczak i Tomasz Marynowski.

Zawody rozgrywane będą w soboty i niedziele od listopada 2008 do mara 2009r. w hali sportowej w Szewnie.

W zawodach uczestniczyć mogą drużyny, które dokonają pisemnego zgłoszenia na otrzymanym od organizatorów formularzu zgłoszeniowym (maksymalnie można zgłosić 12 zawodników, minimalnie 8 zawodników).

W rozgrywkach mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Bodzechów zameldowani na okres stały przed 01.10.08r., osoby zatrudnione na terenie Gminy Bodzechów na okres stały na podstawie umowy o pracę (w przypadku wątpliwości i protestów osoba zatrudniona na okres stały na terenie Gminy Bodzechów musi w ciągu 48 godzin dostarczyć kserokopię umowy o pracę), osoby zrzeszone w LZS-ach (Szewna, Bodzechów, Szwarszowice, Chmjelów, Miłków) legitymujące się kartą zawodniczą Ligi Powiatowej podbitą przez organizatora rozrywek przed 01.09.08r.;

Zawody rozgrywane będą w 2 grupach - grupa I - uczniowie gimnazjum rocznik 92, 93, 94; - grupa II - open - osoby powyżej 16-go roku życia.

Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną zespołów pięcioosobowych. Drużyna liczy pięciu zawodników (bramkarz + czterech zawodników w polu).

Regulamin rozgrywek.pdf

Regulamin rozgrywek.doc


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny