Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 09-07-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
17494Nabr kandydatw na Latarnikw Polski Cyfrowej Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Ogoszenie oglne
2014-07-25

Nabr kandydatw na Latarnikw Polski Cyfrowej
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, dziaajc jako Partner projektu Projektu systemowego – dziaania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostpu do Internetu”, realizowanego pod hasem POLSKA CYFROWA RWNYCH SZANS (PCRS), wsplnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w ramach Dziaania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka, ogasza nabr kandydatw na Latarnikw Polski Cyfrowej - wolontariuszy, ktrzy w lokalnych rodowiskach prowadzi bd – w ramach projektu PCRS i zgodnie z jego zaoeniami - zajcia wprowadzajce pokolenie osb w wieku 50+ w wiat Internetu, usug cyfrowych i komputera.

Kandydaci wezm udzia w szkoleniu, ktrego ukoczenie jest pierwszym warunkiem uzyskania certyfikatu Latarnika Polski Cyfrowej. Po uzyskaniu certyfikatu 200 nowych osb reprezentujcych gminy, w ktrych zdiagnozowano najwiksze zapotrzebowania na dziaania aktywizujce cyfrowo pokolenie 50+, w tym gminy nie objte dotd dziaaniami Latarnikw, bdzie miao za zadanie rozpocz dziaania w swoich rodowiskach lokalnych.

Organizatorzy projektu PCRS poszukuj osb, ktre:
 znaj podstawy obsugi komputera, Internetu oraz narzdzi i usug cyfrowych
 s otwarte, tolerancyjne oraz wiadome specyfiki i trudnoci pracy z osobami dorosymi
 s gotowe do pracy na rzecz lokalnego rodowiska w formule wolontariatu – bez wynagrodzenia
 deklaruj gotowo wsptworzenia ruchu Latarnikw Polski Cyfrowej, akceptujc jego wartoci oraz zasady i metody dziaania.
Osoby te zobowizane s speni nastpujce warunki wstpne:
1. zapozna si i zaakceptowa regulamin naboru
2. wzi udzia w szkoleniu organizowanym latem 2014r.
3. zoy owiadczenie woli o akceptacji zasad i metod dziaania Latarnika Polski Cyfrowej, w ktrym zobowi si do prowadzenia dziaa zgodnie z zaoeniami projektu PCRS (owiadczenie skadane bdzie w pierwszym dniu szkolenia).

Po uzyskaniu certyfikatu Latarnicy Polski Cyfrowej winni czynnie uczestniczy w rnorodnych formach podnoszenia kwalifikacji oraz wydarzeniach projektu PCRS, a take systematycznie i zgodnie z „metod latarnicz”, ktrej naucz si podczas szkole, prowadzi zajcia z osobami dorosymi. Do koca czerwca 2015r. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” zaproponuje Latarnikom wsparcie edukacyjne i organizacyjne w postaci m.in.:
 udziau w wydarzeniach projektu: Zjedzie Latarnikw Polski Cyfrowej w odzi, 15-16 wrzenia br., 8 warsztatach tematycznych, podnoszcych kompetencje dziedzinowe np. umiejtno tworzenia relacji z zaj w portalu Latarnicy.pl (pisanie relacji jest obowizkiem Latarnika) oraz w zjazdach regionalnych, integrujcych aktywnych Latarnikw
 przekazania materiaw edukacyjnych (Niezbdnika Latarnika, Korzystnika Internauty 50+, poradnikw tematycznych) oraz promocyjnych (stand, plakaty, ulotki)
 stale aktualizowanego i publikujcego oficjalne informacje na temat realizacji projektu portalu Latarnicy.pl, w ktrym znale mona m.in. serial filmw edukacyjnych, poradniki, wzory dokumentw projektowych
Zgoszenie chci zostania Latarnikiem obydwa si poprzez zapoznanie si z regulaminem rekrutacji oraz wypenienie ankiety zgoszeniowej dostpnej na stronie: http://ankiety.mwi.pl/index.php?sid=27485&lang=pl

Planuje si organizacj jednego szkolenia w kadym wojewdztwie (ale ostateczny ich rozkad zalee bdzie od liczby zgosze w regionach). Szkolenia odbywa si bd w okresie wakacyjnym – do koca sierpnia br. Pierwsze szkolenie planowane jest 22-23 lipca w Pile.
Liczba uczestnikw szkole – a zatem kandydatw na owych Latarnikw jest ograniczona (ok. 200 osb). Pierwszestwo udziau maj osoby mieszkajce w regionach nie objtych jeszcze aktywnoci Latarnika oraz kandydaci z gmin wiejskich.
Wszystkich zainteresowanych udziaem w projekcie PCRS zachcamy do kontaktu pcrs@mwi.pl, a take wizyt na stronie latarnicy.pl oraz Facebooku: facebook.com/polskacyfrowa.

Wszelkich informacji na temat naboru i projektu PCRS udzielaj na bieco wycznie koordynatorzy dziaa Latarnikw:
1. Anna Tyraa (502 358 455, a.tyrala@mwi.pl0
2. Monika Boruch (519 521 465, m.boruch@mwi.pl)
3. Micha Golemo (502 358 454, m.golemo@mwi.pl)

Jedynym miejscem publikacji biecych, oficjalnych informacji na temat przebiegu naboru i jego wynikw jest portal Latarnicy.pl.

Informacje zawarte w niniejszym ogoszeniu oraz Regulaminie Naboru Kandydatw na Latarnikw Polski Cyfrowej stanowi prawn i merytoryczn podstaw przeprowadzenia naboru i zakwalifikowania na szkolenie.
Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny