Notice: Undefined index: artykul in /home/ugb/public_html/caly_art/index.php on line 6

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/ugb/public_html/funkcje/index.php on line 6
Urz±d Gminy Bodzechów - Oficjalny serwis informacyjny

Notice: Undefined index: x in /home/ugb/public_html/funkcje/index.php on line 84
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 06-07-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9514


Notice: Undefined offset: 4 in /home/ugb/public_html/caly_art/index.php on line 62

Notice: Undefined offset: 4 in /home/ugb/public_html/caly_art/index.php on line 84


P?KOLONIE LETNIE W SZWARSZOWICACH

Ogoszenie oglne
2014-07-22

Jak co roku w Szwarszowicach w pierwszych dwch tygodniach lipca odbyway si pkolonie letnie, w ktrych uczestniczyy dzieci ze szkoy. Dla dzieciakw to aktywnie i wesoo spdzony pocztek wakacji . Pkolonie letnie zorganizowano w ramach realizacji zadania publicznego zawartego midzy gmin Bodzechw, a Stowarzyszeniem Przyjaci Owiaty w Szwarszowicach pod nazw „Prowadzenie pozalekcyjnych zaj opiekuczo-wychowawczych z elementami profilaktyki oraz rozwijanie zainteresowa dzieci w miejscowoci Szwarszowice”

Dla swoich podopiecznych zorganizowano w tym czasie szereg atrakcyjnych zaj w tym: zajcia sportowe, plastyczne, muzyczno-taneczne, profilaktyczne wraz z konkursami, wycieczki, spacery. Dzieci korzystay take z kompleksu basenw ,,Rawszczyzna,” w Ostrowcu, gdzie doskonaliy swoje umiejtnoci w pywaniu. Wspaniale bawiy si w Parku Miejskim na nowoczesnym , speniajcym warunki unijne placu zabaw, a take korzystay z siowni rwnie znajdujcej si na terenie parku. Byy take w kinie ,,Etiuda,,, na projekcji filmu w technologii 3D pt.: ,,Jak wytresowa smoka 2” .Uczestniczyli te w wycieczce o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym do Paacu Krzytopr w Ujedzie. Wszyscy byli pod ogromnym wraeniem tak doskonale zachowanych murw kompleksu paacowego. Ostatni dzie pkolonii to uroczyste podsumowanie wszystkich konkursw. Dyplomy dla zwycizcw, i dla wszystkich uczestnikw, pamitkowe upominki , wrczyy Joanna Stawiarz –dyrektor szkoy i kierownik pkolonii i Magdalena liwka-wychowawca pkolonii. Dzieci w wietnych humorach spdziy czas na poegnalnej dyskotece.


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny