Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 06-12-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
389PÓŁKOLONIE LETNIE W SZWARSZOWICACH

Ogłoszenie ogólne
2014-07-22

Jak co roku w Szwarszowicach w pierwszych dwóch tygodniach lipca odbywały się półkolonie letnie, w których uczestniczyły dzieci ze szkoły. Dla dzieciaków to aktywnie i wesoło spędzony początek wakacji . Półkolonie letnie zorganizowano w ramach realizacji zadania publicznego zawartego między gminą Bodzechów, a Stowarzyszeniem Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach pod nazwą „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki oraz rozwijanie zainteresowań dzieci w miejscowości Szwarszowice”

Dla swoich podopiecznych zorganizowano w tym czasie szereg atrakcyjnych zajęć w tym: zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczno-taneczne, profilaktyczne wraz z konkursami, wycieczki, spacery. Dzieci korzystały także z kompleksu basenów ,,Rawszczyzna,” w Ostrowcu, gdzie doskonaliły swoje umiejętności w pływaniu. Wspaniale bawiły się w Parku Miejskim na nowoczesnym , spełniającym warunki unijne placu zabaw, a także korzystały z siłowni również znajdującej się na terenie parku. Były także w kinie ,,Etiuda,,, na projekcji filmu w technologii 3D pt.: ,,Jak wytresować smoka 2” .Uczestniczyli też w wycieczce o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym do Pałacu Krzyżtopór w Ujeździe. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem tak doskonale zachowanych murów kompleksu pałacowego. Ostatni dzień półkolonii to uroczyste podsumowanie wszystkich konkursów. Dyplomy dla zwycięzców, i dla wszystkich uczestników, pamiątkowe upominki , wręczyły Joanna Stawiarz –dyrektor szkoły i kierownik półkolonii i Magdalena Śliwka-wychowawca półkolonii. Dzieci w świetnych humorach spędziły czas na pożegnalnej dyskotece.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny