Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 09-07-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
17538„W zdrowym ciele zdrowy duch"

Ogoszenie oglne
2014-07-07

„W zdrowym ciele zdrowy duch" - pod takim hasem odbyy si w dniu 25 czerwca zajcia w wietlicy Wiejskiej w Bodzechowie z udziaem uczniw klasy II a i III z PSP Bodzechw im. Walentego Stefaskiego.

Ostatni tydzie przed wakacyjnym wypoczynkiem mylami jestemy ju na wakacjach a lune zajcia o tematyce kulinarnej wprowadzaj nas w letnie klimaty. Zajcia miay na celu uwiadomienie uczestnikom zaleno midzy odywianiem si a zdrowiem , nauczy wybiera zdrow ywno , spoywa produkty bogate w witaminy .
W pierwszej czci zaj dzieci zajy miejsca przy stole i przygotoway swoje stanowiska pracy, przyniesione skadniki do letnich deserkw. Cz skadnikw dzieci otrzymay od organizatora zaj tj. instruktora wietlicy Wiejskiej Teresy Cidziel.

Czas powicony naszym kulinarnym eksperymentom ma obudzi w nas letni klimat . Bawmy si wic czeniem rnorodnych smakw , kolorowych galaretek , ozdobnych dodatkw takich jak bita mietana, czekoladowe groszki i posypki oraz smakowite poziomki i truskawki

Czego nie powinnimy je w nadmiarze ? ,Jak czsto naley je owoce i warzywa?, Czy moemy objada si slodyczami?, Jak czsto naley my rce ?, Co zapewnia dobr kondycj i sprawno fizyczn? - o tym dyskutowalimy podczas zaj.
Najciekawsze haso zaj to- „ Jem owoce i jarzyny , bo to zdrowe witaminy”

Po skonsumowaniu przygotowanych deserkw , dzieci uczestniczyy w zabawie w owoce , rozwizyway zagadki , ukaday zagadki oraz powiedzonka o zdrowym odywianiu.

Na zakoczenie zaj posprztano stanowiska pracy , i w wesoej przedwakacyjnej atmosferze dzieci ze swoimi opiekunkami tj. p. Ann Wieczorek i p. Beat Zychnowsk uday si na kolejne zajcia szkolne.


Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny