Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 16-12-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
6164„W zdrowym ciele zdrowy duch"

Ogłoszenie ogólne
2014-07-07

„W zdrowym ciele zdrowy duch" - pod takim hasłem odbyły się w dniu 25 czerwca zajęcia w Świetlicy Wiejskiej w Bodzechowie z udziałem uczniów klasy II a i III z PSP Bodzechów im. Walentego Stefańskiego.

Ostatni tydzień przed wakacyjnym wypoczynkiem myślami jesteśmy już na wakacjach a luźne zajęcia o tematyce kulinarnej wprowadzają nas w letnie klimaty. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczestnikom zależność między odżywianiem się a zdrowiem , nauczyć wybierać zdrową żywność , spożywać produkty bogate w witaminy .
W pierwszej części zajęć dzieci zajęły miejsca przy stole i przygotowały swoje stanowiska pracy, przyniesione składniki do letnich deserków. Część składników dzieci otrzymały od organizatora zajęć tj. instruktora Świetlicy Wiejskiej Teresy Ciździel.

Czas poświęcony naszym kulinarnym eksperymentom ma obudzić w nas letni klimat . Bawmy się więc łączeniem różnorodnych smaków , kolorowych galaretek , ozdobnych dodatków takich jak bita śmietana, czekoladowe groszki i posypki oraz smakowite poziomki i truskawki

Czego nie powinniśmy jeść w nadmiarze ? ,Jak często należy jeść owoce i warzywa?, Czy możemy objadać się slodyczami?, Jak często należy myć ręce ?, Co zapewnia dobrą kondycję i sprawność fizyczną? - o tym dyskutowaliśmy podczas zajęć.
Najciekawsze hasło zajęć to- „ Jem owoce i jarzyny , bo to zdrowe witaminy”

Po skonsumowaniu przygotowanych deserków , dzieci uczestniczyły w zabawie w owoce , rozwiązywały zagadki , układały zagadki oraz powiedzonka o zdrowym odżywianiu.

Na zakończenie zajęć posprzątano stanowiska pracy , i w wesołej przedwakacyjnej atmosferze dzieci ze swoimi opiekunkami tj. p. Anną Wieczorek i p. Beatą Zychnowską udały się na kolejne zajęcia szkolne.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny