Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 16-12-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
6076Zakończenie roku szkolnego w PSP im. W. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2014-07-07

Czas mija bardzo szybko. Dopiero był początek roku, a tu już trzeba się żegnać. Tradycyjnie w naszej szkole ostatni dzień w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęliśmy mszą świętą celebrowaną przez ks. proboszcza Cezarego Zybałę. Ze względu na kapryśną pogodę akademia przygotowana przez uczniów klas szóstych wraz z wychowawczyniami - Elżbietą Teklak i Wiolettą Wiśniewską, odbyła się na sali gimnastycznej. W oficjalnej części absolwenci ślubowali, że zdobytą w naszej szkole wiedzę i umiejętności wykorzystają w dalszej nauce, będą sumiennie, uczciwie i czynnie współuczestniczyć w życiu społecznym oraz dalej wysoko nieść zaszczytne miano wychowanka Publicznej Szkoły Podstawowej im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie. Przekazali również sztandar przedstawicielom klas piątych. Następnie zaprezentowali krótki program artystyczny, dzieląc się z młodszymi kolegami swoją wiedzą na temat szkoły. Przedstawili również swoje propozycje zmian w programach nauczania. I tak, aby ułatwić młodszym rocznikom naukę odmiany rzeczowników zaproponowali nowe nazwy przypadków. Pojawił się m. in. przezywnik (kto? co?), rozbijacz (z kogo? kiedy?), podpowiadacz (komu? czym?) oraz ściągacz (kiedy? od kogo?). Ogromny entuzjazm wśród publiczności wywołała nowa wersja tabliczki mnożenia. Od teraz dokładna jej znajomość nie będzie stanowiła problemu dla nikogo. Nie trudno bowiem będzie zapamiętać, że: 2*1 = mało; 3*2 = niedużo; 2*2 = niewiele, a 10*9 = bardzo dużo. Czyż to nie jest proste? Absolwenci przekonali również obecnych, że nie istnieje uczeń idealny, a do naszej szkoły już od dawna nie chodzą anioły. Mimo to, a może właśnie dlatego będą tęsknić za podstawówką i niejednemu z nich zakręciła się łezka w oku, gdy na zakończenie dyrektor mgr Konrad Żelazowski wręczał każdemu świadectwo ukończenia naszej szkoły, życząc dalszych sukcesów w gimnazjum. Uczniowie klas szóstych otrzymali również pamiątkowe zdjęcia. Nagrody książkowe zaś otrzymali Ci, którzy dzięki całorocznej pracy zasłużyli na świadectwo z czerwonym paskiem.

W dalszej części akademii miało miejsce najprzyjemniejsze wydarzenie – wręczenie nagród najlepszym absolwentom. W tym roku dzięki hojności sponsorów, pani Wandzie Silezin, absolwentce naszej szkoły oraz osobie, która zastrzegła sobie anonimowość, rada pedagogiczna, zgodnie z regulaminem przyznała nagrody trzem uczniom. Główną nagrodę (rzeczową) w wysokości 1000 złotych otrzymał Jakub Gurski z klasy VIa, który uzyskał średnią ocen – 6,0. Dwie pozostałe – po 500 zł, wywalczyli – Natalia Miazga ze średnią ocen również 6,0 z klasy VIa, oraz Damian Gierczak ze średnią ocen – 5,3 z VIb. Wszyscy wybrali rowery jako nagrody.

Pan dyrektor wręczając najlepszym absolwentom rowery, które sami wybrali, wyraził nadzieję, że będą one motywacją dla młodszych uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, sporcie i zachowaniu. Bardzo serdecznie podziękował fundatorom, bez których nie moglibyśmy tak wspaniale wyróżnić najlepszych uczniów, którzy swoimi osiągnięciami przynoszą zaszczyt naszej szkole. Warto również pamiętać, że nie tylko szóstoklasiści mogą cieszyć się z nagród. Również uczniowie z klas 4 -6, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,2 lub osiągnięcia sportowe, otrzymali stypendia ufundowane przez wójta gminy Bodzechów Jerzego Murzyna. W naszej szkole mamy 23 dzieci, które spełniły powyższe warunki.

Gratulujemy!

Na zakończenie pan dyrektor podziękował uczniom i nauczycielom za wysiłek włożony w proces dydaktyczny; życzył też zebranym udanych, bezpiecznych i długich wakacji.

Po akademii, uczniowie poszczególnych klas udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, by we własnym gronie podsumować mijający rok, podzielić się wakacyjnymi planami i życzyć sobie udanego wypoczynku. Wychowawcy wręczyli też w salach świadectwa pozostałym uczniom.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny