Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 09-07-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
17418PIKNIK RODZINNY W SZWARSZOWICACH

Ogoszenie oglne
2014-07-01

„Wkrtce lato, baw si ze mn mamo, tato!” to haso tegorocznego pikniku, ktry w niedziel 15 czerwca b.r. odby si ju po raz trzeci w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwarszowicach.

Organizatorzy imprezy : Gminna Komisja Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Bodzechowie, Stowarzyszenie Przyjaci Owiaty w Szwarszowicach oraz Publiczna Szkoa Podstawowa i Przedszkole w Szwarszowicach zapewnili moc rnorodnych atrakcji tak, by kady znalaz dla siebie co interesujcego i si nie nudzi. Byy wic prezentacje artystyczne dzieci przedszkolnych oraz uczniw klas I-VI, wsplne zabawy rodzicw i dzieci na wesoo, konkursy z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, ktrym towarzyszyo haso : „Trzewa zabawa – wspaniaa sprawa” oraz rozgrywki sportowe i mecz piki siatkowej.

Imprezie towarzyszya muzyka na ywo sponsorowana przez rodzicw. Uczestnicy pikniku mogli nieodpatnie korzysta z atrakcji sponsorowanych przez Wjta Gminy Bodzechw takich jak : dmuchane zjedalnie, suchy basen, trampolina, stanowisko strzelnicze, strzelnica paintballowa) oraz malowanie twarzy, ktre zwaszcza wrd najmodszych uczestnikw, cieszyo si ogromnym zainteresowaniem. Zadbano nie tylko o uczt duchow. Byo te co dla ciaa : grochwka, kiebaski z grilla oraz pczki sponsorowane przez rodzicw oraz lody sponsorowane przez p. Izabel Sierpie mam ucznia klasy V.

Powodzenie imprezy zagwarantowaa pogoda (na szczcie nie padao), praca i zaangaowanie wszystkich pracownikw szkoy i przedszkola na czele z dyrektorem – p. Joann Stawiarz oraz nieocenione wsparcie sponsorw : Wjta Gminy Bodzechw – p.Jerzego Murzyna, radnych w osobach : pan Zbigniewa Sierpnia oraz Zbigniewa Dbrowskiego, Koa Gospody Wiejskich w Szwarszowicach, Rady Rodzicw przy PSP i PP w Szwarszowicach, p.Izabeli Sierpie, p. Zbigniewa Rutkowskiego, firmy PZU Ostrowiec w., Szkoy Jzykowej Fox Ostrowiec w., firmy Ele – Mar Elektroinstalacje – T.Bucior i M.Rysiak.
Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny