Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 16-12-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
6053PIKNIK RODZINNY W SZWARSZOWICACH

Ogłoszenie ogólne
2014-07-01

„Wkrótce lato, baw się ze mną mamo, tato!” to hasło tegorocznego pikniku, który w niedzielę 15 czerwca b.r. odbył się już po raz trzeci w Publicznej Szkole Podstawowej w Szwarszowicach.

Organizatorzy imprezy : Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzechowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szwarszowicach zapewnili moc różnorodnych atrakcji tak, by każdy znalazł dla siebie coś interesującego i się nie nudził. Były więc prezentacje artystyczne dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-VI, wspólne zabawy rodziców i dzieci na wesoło, konkursy z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, którym towarzyszyło hasło : „Trzeźwa zabawa – wspaniała sprawa” oraz rozgrywki sportowe i mecz piłki siatkowej.

Imprezie towarzyszyła muzyka na żywo sponsorowana przez rodziców. Uczestnicy pikniku mogli nieodpłatnie korzystać z atrakcji sponsorowanych przez Wójta Gminy Bodzechów takich jak : dmuchane zjeżdżalnie, suchy basen, trampolina, stanowisko strzelnicze, strzelnica paintballowa) oraz malowanie twarzy, które zwłaszcza wśród najmłodszych uczestników, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Zadbano nie tylko o ucztę duchową. Było też coś dla ciała : grochówka, kiełbaski z grilla oraz pączki sponsorowane przez rodziców oraz lody sponsorowane przez p. Izabelę Sierpień mamę ucznia klasy V.

Powodzenie imprezy zagwarantowała pogoda (na szczęście nie padało), praca i zaangażowanie wszystkich pracowników szkoły i przedszkola na czele z dyrektorem – p. Joanną Stawiarz oraz nieocenione wsparcie sponsorów : Wójta Gminy Bodzechów – p.Jerzego Murzyna, radnych w osobach : pan Zbigniewa Sierpnia oraz Zbigniewa Dąbrowskiego, Koła Gospodyń Wiejskich w Szwarszowicach, Rady Rodziców przy PSP i PP w Szwarszowicach, p.Izabeli Sierpień, p. Zbigniewa Rutkowskiego, firmy PZU Ostrowiec Św., Szkoły Językowej Fox Ostrowiec Św., firmy Ele – Mar Elektroinstalacje – T.Bucior i M.Rysiak.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny