Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 16-12-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
6118Życzenia wakacyjne

Ogłoszenie ogólne
2014-06-27

Kochane Dzieci , Miła Młodzieży, Drodzy Nauczyciele, Szanowni Rodzice

Nadszedł koniec roku szkolnego. Czas szczególnie upragniony przez dzieci i młodzież szkolną, czas wypoczynku dla kadry nauczycielskiej.

Składamy nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkół i przedszkoli serdeczne podziękowania za codzienną pracę z dziećmi, za Państwa trud i odpowiedzialność. Wam ,drodzy uczniowie gratulujemy pokonania kolejnego roku nauki, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, co z całą pewnością zaprocentuje w przyszłości. Uczniom, którzy w tym roku opuszczają mury szkolne życzymy powodzenia na dalszym etapie nauki.

Wakacje to dużo wolnego czasu i sporo pomysłów, by czas ten atrakcyjnie wypełnić niezależnie od miejsca i sposobu jego spędzenia, na wsi czy w mieście, w górach czy nad morzem, a także w domu. To doskonały moment by realizować swoje plany i pomysły, korzystając z wakacyjnej swobody.
Młodość ma to do siebie, że kieruje się emocjami, zapominając o rozwadze, rozsądku i odpowiedzialności. Wakacje to czas wypoczynku, który jednak nie zwalnia nas wszystkich – nauczycieli, opiekunów, wychowawców i rodziców z obowiązku opieki i troski o nasze dzieci i ich bezpieczeństwo - zależy nam przecież , by całe i zdrowe wróciły po wakacjach do szkoły.

Życzymy wszystkim wspaniałych wakacji, by były słoneczne i radosne, niech pozwolą nabrać sił przed kolejnym rokiem nauki.


Przewodniczący Rady Gminy Bodzechów
Władysława Ćwik

Wójt Gminy Bodzechów
Jerzy Murzyn


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny