Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 16-12-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
6054Konkurs Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2014-06-23

BINGO to nazwa Gminnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych, który od kilku już lat odbywa się w Szkole Podstawowej w Szewnie. 3 czerwca uczniowie klas piątych z terenu Gminy Bodzechów po raz kolejny zmierzyli się w językowych potyczkach. W konkursie wzięli udział mistrzowie swojej kategorii wiekowej z pięciu szkół: Szkoły Podstawowej w Bodzechowie, Szkoły Podstawowej w Chmielowie, Szkoły Podstawowej w Sarnówku, Szkoły Podstawowej w Szewnie i Szkoły Podstawowej w Szwarszowicach. Różnorodne formy sprawdzania wiedzy okazały się niestraszne dla dobrze przygotowanych uczestników.

Autoprezentacja, opisywanie scenki, pytania do filmu czy zagadki językowe to dla miłośników języka angielskiego prawdziwa edukacyjna przyjemność. Dodatkową zachętą była też „słodka” forma oceniania – zamiast punktów komisja przyznawała cukierki, które po skończonym konkursie oczywiście przechodziły na konto drużyny, która je wywalczyła. Nie było więc przegranych, każdy uczestnik wyszedł z konkursu nie tylko ze słodyczami, ale także z cennymi nagrodami. Największą liczbę cukierków, a zatem zaszczytne pierwsze miejsce w konkursie zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Bodzechowie. Tuż za nimi w końcowym zestawieniu znaleźli się gospodarze – drużyna ze Szkoły Podstawowej w Szewnie, trzecie miejsce zaś przypadło reprezentantom Szkoły Podstawowej w Szwarszowicach. Uczestnicy w przerwach przygotowywali wspólny pamiątkowy plakat, który dodatkowo ujawnił plastyczne zdolności językowych znawców. Konkurs przygotowały panie Anna Hamera i Katarzyna Mazan.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny