Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1826„U nas znowu króluje polonez …” - XII Powiatowy Konkurs Recytatorski

Ogłoszenie ogólne
2014-06-11

I znów, jak co roku w maju, w Szwarszowicach królował polonez. Bynajmniej nie w związku ze spóźnioną Studniówką czy przedwczesnym Balem Maturalnym. To już po raz trzynasty odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski : „Poloneza czas zacząć” przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu ostrowieckiego.

Celem konkursu, cieszącego się z roku na rok coraz większym powodzeniem, jest propagowanie wśród młodzieży kultury żywego słowa, poszukiwanie artystycznej wypowiedzi oraz, a może przede wszystkim, przybliżenie twórczości Adama Mickiewicza. Jak sugeruje nazwa konkursu, imprezę otworzył nasz dostojny staropolski taniec odtańczony przez przedszkolaki i starszych uczniów szkoły w bajecznych strojach z epoki; i nie tylko zachwycił, ale wprowadził też uczestników oraz zaproszonych gości w atmosferę Soplicowa.

Do udziału w tegorocznej edycji zmagań z epopeją Adama Mickiewicza zgłosiło się 35 uczestników z 11 szkół z terenu powiatu ostrowieckiego. Nad prawidłowym przebiegiem i oceną konkursu czuwała komisja w składzie: Elżbieta Pomiankiewicz (przewodnicząca), Leokadia Czaja i Renata Kwiatkowska. Zadanie jury nie było łatwe. Biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, wartości literackie, dostosowanie tekstu do możliwości ucznia, interpretację tekstu, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny przyznano:
I miejsce: Weronice Kasprzyk, Wojciechowi Marcowi, Wiktorii Sochackiej
II miejsce: Agacie Ogłazie, Wiktorii Dębickiej, Natalii Chodzie, Weronice Wypchło
III miejsce: Agacie Wójcickiej, Natalii Gwóźdź, Aleksandrze Majcher, Darii Mazur.

Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy i nagrody książkowe z rąk Pana Romana Kaczmarskiego - zastępcy Wójta Gminy Bodzechów oraz Pani Elżbiety Pomiankiewicz – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św.
Patronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy Bodzechów – Pan Jerzy Murzyn i Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach.
Sponsorzy konkursu to: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Św., Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach.
Nad przygotowaniem i prawidłową organizacją imprezy pracowały i czuwały nauczycielki: Marzena Wilczyńska, Renata Podgórska, Magdalena Śliwka, Katarzyna Łęgosz, Monika Żelazowska, Elżbieta Kowalczyk – Kuchniak, Joanna Puchała, Aleksandra Szelmanowska.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny