Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2931Mała Olimpiada Matematyczna

Ogłoszenie ogólne
2014-06-11

Mnożenie, dzielenie i zadania z treścią to dla niektórych uczniów wiedza tajemna. Na szczęście są i tacy, dla których matematyka to królowa nauk, a królowej nie odmawia się czasu. Kilka minut więcej nad matematycznymi łamigłówkami i efekty u uczniów Szkoły Podstawowej w Szewnie widać od razu. Bo oto trzecioklasiści znowu przynieśli chlubę swojej szkole uzyskując najwyższe wyniki w Małej Olimpiadzie Matematycznej. Dyrektor szkoły, Małgorzata Turczyńska, i wójt Gminy Bodzechów, Jerzy Murzyn, nie kryli dumy z uczniów szewieńskiej podstawówki, kiedy 21 maja na gali rozdania nagród w Warszawie mogli pogratulować Magdalenie Topór (IIIa) oraz Idze Dąbrowskiej (IIIb) zajęcia III miejsca. Niezmiernie miło było także Justynie Jedlikowskiej (IIIb), Alicji Ziemian (IIIa) oraz Michałowi Wąsielowi (IIIb), którzy odebrali wyróżnienia.

Sukces uczniów SP w Szewnie jest tym większy, że w finale brało udział 205 uczestników. Szczególne wyrazy uznania należą się bez wątpienia nauczycielkom klas pani Elżbiecie Oszczypale (IIIa) oraz pani Annie Paci (IIIb), które tak doskonale pielęgnowały u laureatów talent matematyczny. Z pewnością te sukcesy zaszczepiły w małych mistrzach jeszcze większą chęć nauki matematyki. Gratulujemy także rodzicom uczniów, których wsparcie i praca są nieocenione.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny