Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2851Wieczorek taneczny w Szkole Podstawowej w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2014-06-11

Szkoła Podstawowa w Szewnie miała zaszczyt zaprosić Wszystkich Przyjaciół Szkoły na wieczorek taneczny, który odbył się 22 maja 2014. Na sali zgromadzili się zarówno zaproszeni goście jak i społeczność lokalna oraz szkolna. Taniec od wieków łączył ludzi, był wyrazem porozumienia ponad słowami. Spotkanie w Szkole Podstawowej w Szewnie, było okazją do połączenia pasjonatów tańca i wspólnego obchodzenia jego Święta! Podczas „roztańczonej” imprezy mogliśmy podziwiać reprezentantów folkloru gminy bodzechów, czyli zespoł „Szewnianeczki”, który powitał zgromadzoną publiczność. Opiekunki zespołu, Ewelina Rybusińska i Grażyna Krupa, zadbały o wesoły, ludowy repertuar zespołu, który spotkał się z aplauzem publiczności. Niezmiernie miło było obejrzeć także gości ze szkoły tańca „Twist”, której tancerze zaprezentowali styl standardowy i latynoamerykański. Najmłodszymi uczestnikami imprezy była grupa przedszkolna 5 i 6-latków, którą do występu przygotowała pani Bożena Turek.

Taniec „Muchomorków” był tak wdzięczny, że na twarzach widzów od razu pojawił się uśmiech, a oklaskom nie było końca. Uczniowie klasy I b, czyli „Dzieciaki TheBesciaki”, popisali się nie tylko tanecznie, ale i wokalnie w utworze „Kocia samba” i „Wiosenne porządki”. Prezentację tą przygotowała pani Anna Hamera, wychowawca klasy.

Kolejnymi uczestnikami pokazu był zespół „Iskierki”. Dzieci z klasy II a zaprezentowały się w dwóch układach tanecznych, do których przygotowała ich pani Grażyna Krupa. Najstarsi szkolni tancerze, grupa „Gracja”, zatańczyła trzy układy, prezentując różne style taneczne. Dziewczynki z klas IV i VI rozwijają swoją pasję pod opieką pani Kariny Wójcik. Zebrana publiczność z niegasnącym zainteresowaniem śledziła starania wszystkich tancerzy przy słodkim poczęstunku.

Światła reflektorów i atmosfera zachęcały do pląsów, dlatego na zakończenie każdy mógł popisać się swoimi umiejętnościami tańcząc wspólnie „Macarenę”. Święto Tańca w SP w Szewnie zdobyło serca publiczności. Jest to szkoła, w której prężnie rozwija się kultura tańca już od przedszkola, dlatego uczniowie pragną prezentować swoje umiejętności na forum lokalnej społeczności, a rodzice dzięki temu mają możliwość podziwiania talentów swoich pociech.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny