Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1829MŁODZI GLOSUJĄ W PG SZEWNA

Ogłoszenie ogólne
2014-05-28

Po raz kolejny 19 maja br. uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Szewnie wybierali przedstawicieli do Europarlamentu w ramach projektu „Młodzi Głosują”.

Projekt ten nie jest agitacją polityczną zależy nam wyłącznie na angażowaniu młodych ludzi w demokratyczne wybory i obywatelskie działanie. Dlatego uczniowie wybierają Komitety Wyborcze w naszym obwodzie, a nie kandydatów – mówią nauczycielki gimnazjum, koordynatorki akcji. Jest to akcja edukacyjna, w trakcie której, uczniowie:
 zdobywają wiedzę na temat uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczych, uprawnień parlamentu europejskiego
 zdobywają doświadczenie związane z aktywnością obywatelską i organizowaniem się dla dobra publicznego;
 poznają znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i prawa z niego wynikające;
 sami przygotowują i przeprowadzają w szkole wybory, poznając w praktyce ich zasady i znaczenie.

W związku z tym, od dnia 5 do 25 kwietnia przeprowadzane zostały różne działania promujące edukację proeuropejską i zasady demokratycznych wyborów.

Uczniowie PG Szewna pod opieką nauczycieli – Agnieszki Kwiatkowskiej i Aleksandry Kowalskiej brali udział w lekcjach i konkursach o tematyce związanej z obecnością Polski
w UE. Odbyły się również Szkolne Wybory MŁODZI GŁOSUJĄ 2014 w prawdziwym lokalu wyborczym i procedurami, z urną i komisją utworzoną z uczniów.
Akcji Młodzi Glosują PG Szewna, od początku patronuje Wójt Gminy Bodzechów – pan Jerzy Murzyn. I tak, 13 maja spotkał się z młodzieżą gimnazjum w Szewnie. Tematem spotkania było 10 lat Gminy Bodzechów w Unii Europejskiej.

W tym roku mija 10 lat, odkąd Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Nasz kraj zawsze był położony w centrum Europy, ale na skutek różnych wiatrów historii, miejsce naszego państwa było rożne. Na szczęcie znów żyjemy wolnym i demokratycznym kraju. A częścią zasadniczą demokracji są wybory.

Wybory to także małe decyzje, które podejmujemy każdego dnia i które wpływają na nasze otoczenie. Możemy decydować o tym, jak wygląda nasz kontynent czy kraj, ale także miasta i wsie, osiedla, ulice i brać za nie odpowiedzialność. Te wszystkie rozważania przed zbliżającymi się wyborami zajmowały uczniów klasy IIId (Tomasz Jąder, Łukasz Haraźny, Michał Heba). Postawili sobie pytanie Dlaczego warto glosować? Z odpowiedzią
i refleksjami podzielili się z zebranymi. Otóż, po analizie stwierdzili, że istotą demokracji jest wybór, ale nieobecni nie mają racji, to my zmieniamy przyszłość, nawet jeden glos może dokonać wielkich zmian oraz wyrażamy w ten sposób swój patriotyzm.

Uczniowie zbierali informacje na temat Parlamentu Europejskiego i struktur instytucji unijnych. Ponadto dokładnie prześledzili drogę Polski do Unii, a następnie zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatniej dekady w naszym kraju. Swoje obserwacje i zebrane dane przedstawili zebranym w formie prezentacji. Najciekawsza była praca Pauliny Chlewickiej
z klasy IIId.
Nauczyciele PG Szewna z uczniami prześledzili 10 lat Gminy Bodzechów w UE. Analizowano programy pomocy regionalnej ze środków unijnych dla województwa świętokrzyskiego, powiatu ostrowieckiego, a najdokładniej dla gminy Bodzechów. Tu uczniowie klasy IIIb- Maciej Janicki i Mateusz Kowalski przygotowali prezentację o funduszach unijnych.

Innym zadaniem zrealizowanym przez młodzież były sondy uliczne z mieszkańcami gminy Bodzechów na temat członkowstwa Polski oraz zdjęcia obiektów na terenie naszej gminy, które zmieniły się dzięki unijnym programom. Wykonawcami byli uczniowie klasy IIIb i IIId - Weronika Iwan, Kaja Sobczyk, Karolina Skiba, Katarzyna Polak, Wiktoria Modras, Wiktoria Machula, Aleksandra Piechota i Wioleta Wrona.

Całość spotkania przeplatały skecze prezentowane przez uczniów. Ukazali polską rzeczywistość sprzed laty - charakterystyczne dla czasów kryzysu kolejki i ustawiczny brak podstawowych artykułów, a także czasy współczesne – szeroki wybór na półkach sklepowych, otwarte granice państw i rynek pracy dla wszystkich europejczyków.

Pan Wójt rozmawiał z młodzieżą o unijnych projektach realizowanych w gminie Bodzechów. W trakcie ostatnich 10 lat i w okresie wcześniejszym, dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych nasza Mała Ojczyzna uległa zmianom. Najbliższa okolica wiele zyskała- to nowy wygląd kościoła w Szewnie, remonty i modernizacje szkół i innych obiektów. To nowe drogi, kanalizacja, wyregulowanie rzek. Pan Wójt przedstawił uczniom także plany gminy na przyszłość - inwestowanie w odnawialne źródła energii.

Podsumowując stwierdził, że gdyby nie przynależność Polski do Unii to funkcjonowanie naszej gminy byłoby fatalne. Nadal mielibyśmy błotniste drogi i szarość. Unia Europejska otwiera wielką perspektywę dla nas wszystkich.
Żegnając uczniów PG Szewna pan Wójt, życzył im, aby wybrali dobre kierunki studiów i myśleli globalnie, a działali lokalnie teraz i w przyszłości.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny