Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2848Ojcze Święty, żyjesz w naszych sercach!

Ogłoszenie ogólne
2014-05-20

27 kwietnia 2014 roku na stałe wpisał się w nasze serca. W tym dniu Ojciec Święty Franciszek wyniósł do chwały świętych naszego ukochanego papieża bł. Jana Pawła II.

Niezwykłą drogę do świętości Karola Wojtyły ukazali uczniowie klas szóstych Publicznej Szkoły Podstawowej w Szewnie pod kierunkiem s. Małgorzaty Kalicińskiej w czasie montażu słowno - muzycznego, który miał miejsce 24 kwietnia.

Scenariusz montażu został oparty na osobistych wspomnieniach bł. Jana Pawła II zawartych w Jego „Autobiografii”. Podczas prezentacji multimedialnej, recytacji, śpiewu oraz scen z życia Karola Wojtyły mogliśmy przenieść się w czasy dzieciństwa, młodości oraz dorosłego życia przyszłego papieża.

Dzięki zaangażowaniu rodziców naszych uczniów pani Agnieszki Książka oraz pana Mariusza Nadbrzuchowskiego, którzy wcielili się w role Emilii i Karola Wojtyłów doświadczyliśmy klimatu rodzinnego domu małego Karola.

Całość przedstawienia wzbogaciła piękna scenografia oraz pieśni wykonane przez dzieci ze szkolnego zespołu „Nutki” pod kierunkiem pani Anny Stachurskiej. Szczególny nastrój wywołała ulubiona pieśń papieża pod tytułem „Barka” wykonana przez wszystkich uczestników spotkania.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny