Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2910Wiosna w kolorach

Ogłoszenie ogólne
2014-05-20

29 kwietnia 2014 roku świetlica szkolna w Publicznej Szkole Podstawowej w Szewnie zorganizowała widowisko artystyczno-muzyczne pod hasłem „Wiosna w kolorach”. Program został przygotowany przez uczniów klas 0-III pod kierunkiem pań Marzeny Kazimierskiej i Anety Kasprzyk. Uczniowie podczas widowiska zaprezentowali najpiękniejsze piosenki i wiersze o tematyce wiosennej.

Impreza jak zawsze przebiegała w miłej atmosferze, a dzieci wyśmienicie prezentowały się w strojach przygotowanych przez swoich rodziców. W bajkowej scenerii wystąpiły motylki, żabki oraz bocian i oczywiście Pani Wiosna.
Na przedstawienie przybyli także rodzice oraz zaproszona z tej okazji WICEDYREKTOR SZKOŁY Pani Dorota Lasek.

Podsumowaniem imprezy było rozstrzygnięcie zorganizowanego konkursu plastycznego. Spośród wielu prac pierwsze miejsce komisja konkursowa przyznała pracom: Laury Zychowicz, uczennicy klasy Ic oraz Nikoli Mazur z klasy 0b.
Drugie miejsce przypadło Martynie Niedziałek z klasy IIIa oraz uczniowi klasy Ia, Mateuszowi Żelazowskiemu.
Miejsce trzecie zajęły prace Dawida Sławińskiego z klasy Ic i Ernesta Raczyńskiego z klasy 0b.

Ponadto nagrody otrzymały dzieci, których prace zostały wyróżnione. Byli to: Ola Dzik, Ewa Kotarba, Oliwia Niedbała, Natalia Moćko, Małgosia Hyc, Aleksandra Madej, Mateusz Łagowski, Paweł Jęczmień i Agnieszka Dziekan.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

Po raz kolejny okazało się, że konkursy organizowane przez świetlicę szkolną w Publicznej Szkole Podstawowej w Szewnie, cieszą się uznaniem zarówno wśród samych uczniów, jak i wśród rodziców.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny