Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2949Składy obwodowych komisji wyborczych

Ogłoszenie wybory
2014-05-14

Składy obwodowych komisji wyborczych
Lp Imiona Nazwisko Miejscowość

Nr 1 Bodzechów Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Bodzechowie Bodzechów ul. Szkolna 12
1.Kwaśniak Dariusz Bodzechów
2.Ciździel Teresa Bodzechów
3.Kudas Halina Bodzechów
4.Foremniak Ewa Bodzechów
5.Wójcicki Jacek Sarnówek Duży
6.Gumuła Marcin Bodzechów
7.Bębas Alicja Krystyna Denkówek
8.Adamska Agata Maria Bodzechów

Nr 2 Miłków PSP Miłków Miłków ul. Szkolna 13
1.Zwolińska Władysława Ostrowiec Św.
2.Gajowik Artur Nowa Dębowa Wola
3. Sierocki Adrian Paweł Świrna
4.Foremniak Wioleta Bodzechów
5.Jurgas Rafał Paweł Szewna
6.Gromek Mariola Katarzyna Miłków
7.Bezak Marek Michał Jędrzejów
8.Matyga Dorota Marianna Miłków

Nr 3 Broniszowice, Kosowice, Mirkowice, Podszkodzie, Szwarszowice, Szyby PSP Szwarszowice Szwarszowice 20
1.Polak Radosław Szyby
2.Kiszka Renata Wiesława Podszkodzie
3.Jedlikowska Małgorzata Mychów
4.Kowalski Krzysztof Stefan Gromadzice
5.Ołownia Krzysztof Szewna
6.Filipczak Daniel Mirkowice
7.Frejlich Paulina Magda Szewna
8.Szóstak Teresa Maria Szewna

Nr 4 Szewna Publiczne Gimnazjum w Szewnie Szewna
ul.Langiewicza 3
1.Walerowicz Andrzej Szewna
2.Borek Mirosława Róża Szewna
3.Najdo Grzegorz Szewna
4.Wójcik Arkadiusz Krzysztof Bodzechów
5.Jurgas Kamil Marcin Szewna
6.Barańska Anna Szewna
7.Kucharski Michał Chmielów
8.Kulczycka Natalia Zuzanna Szewna
9.Porczak Michał Stanisław Szewna

Nr 5 Jędrzejowice, Mychów, Mychów Kolonia, Świrna Świetlica Wiejska w Jędrzejowicach Jędrzejowice 17A
1.Starachowska Ewelina Chmielów
2.Kutera Marzena Szyby
3.Niedziałek Paweł Świrna
4.Kołdyj-Cichoń Agnieszka Bodzechów
5.Adamski Marek Ryszard Szewna
6.Mikos Eugeniusz Mychów
7.Lisicki Piotr Jan Szewna
8.Wielgus Milena Kinga Szewna

Nr 6 Chmielów PSP im.Jana Brzechwy w Chmielowie Chmielów ul.Spacerowa 2
1.Deroń Michał Chmielów
2.Gadecka Aneta Sarnówek Duży
3.Nowocień Monika Chmielów
4.Chraboł Monika Bodzechów
5.Pajur Grzegorz Piotr Szewna
6.Wójcik Karol Jacek Szewna
7.Kucharska Magdalena Chmielów
8.Kulczycki Przemysław Szewna

Nr 7 Nowa Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Sarnówek Mały, Stara Dębowa Wola ZSP w Sarnówku Sarnówek Duży 11
1.Katarzyna Piórkowska Stara Dębowa Wola
2.Maślany Jan Nowa Dębowa Wola
3.Bocian Justyna Katarzyna Stara Dębowa Wola
4.Rokita Justyna Bodzechów
5.Szambelan Jakub Filip Sarnówek Duży
6.Kosek Michał Goździelin
7.Gajewska Lidia Gromadzice

Nr 8 Magonie,Sudół Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy- „Leśne Kąty” w Sudole Sudół 3
1.Pocheć Anna Ostrowiec Św.
2.Przydatek Agnieszka Sudół
3.Budzeń Małgorzata Sudół
4.Lasota Katarzyna Ewa Bodzechów
5.Krzemińska Katarzyna Sudół
6.Waza Katarzyna Sudół
7.Pasik Daniela Weronika Sudół

Nr 9 Goździelin, Romanów Świetlica Wiejska w Goździelinie Goździelin 72B
1.Ciździel Emilia Przyborów
2.Dec Lidia Bodzechów
3.Przydatek Mariusz Sarnówek Duży
4.Czuba Milena Barbara Bodzechów
5.Tokarska-Ołownia Wioletta Maria Szewna
6.Grubner Teresa Bogusława Szewna
7.Król Maria Zofia Bodzechów
8.Lewandowska Aneta Goździelin

Nr 10 Przyborów, Wólka Bodzechowska Leśniczówka „Sowia Góra” w Przyborowiu Przyborów 1
1.Karnasiewicz Magdalena Wólka Bodzechowska
2.Frączek Janina Wanda Bodzechów
3.Brzoza Renata Sudół
4.Dzwonek Aneta Monika Przyborów
5.Domanowska Anna Ewelina Szewna
6.Wójtowicz Dominika Maria Bodzechów
7.Matyga Marian Miłków

Nr 11 Jędrzejów, Denkówek Ośrodek Wsparcia Rodziny im.Ks.Marcina Popiela w Jędrzejowie Jędrzejów 23
1.Jedlikowska Wioletta Romanów
2. Fudalewska Sabina Bodzechów
3.Kądziela Ewa Jędrzejów
4.Opałka Maciej Zbigniew Bodzechów
5.Kwaśniak-Wiatrowska Zofia Denkówek
6.Łupina Emilia Edyta Szewna
7.Bezak Patrycja Justyna Jędrzejów
8.Niedbała Monika Barbara Denkówek Osiedle

Nr 12 Gromadzice Strażnica OSP w Gromadzicach Gromadzice ul.Szewieńska 37
1.Gajowik Marian Nowa Dębowa Wola
2.Korpik Andrzej Piotr Jędrzejowice
3.Gębura Lidia Podszkodzie
4.Jąder Bartłomiej Piotr Szewna
5. Haba Ewelina Renata Podszkodzie
6.Kowalska-Bąk Urszula Gromadzice
7.Bielak Stanisława Gromadzice
8.Zagnińska Beata Aleksandra Miłków


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny