Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 17-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1758Jak w zabawie wykorzystać surowce wtórne ?

Ogłoszenie ogólne
2014-05-13

Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno – technicznym, na których można wprowadzić różnorodność technik plastycznych. Pobudzają i rozwijają inwencję twórczą, wyobraźnię i fantazję dzieci. Zajęcia takie motywują do myślenia, doskonalą manualne zdolności dzieci.

Takie właśnie zajęcia odbyły się w Świetlicy Wiejskiej w Bodzechowie z dziećmi klasy IIb z PSP Bodzechów im. Walentego Stefańskiego w dniu 30 kwietnia 2014 roku. Organizatorami zajęć były p. Teresa Ciździel, pracownik Świetlicy Wiejskiej w Bodzechowie i wychowawczyni klasy II b p. Anna Wieczorek. Do wykonania i zdobienia swoich zabawek i robotów z surowców wtórnych dzieci zgromadziły wiele różnorodnych materiałów, które zwykle lądują w koszu - kubki po jogurtach, pojemniki po serkach, kapsle, kolorowe korki od butelek, butelki plastikowe po napojach, tekturowe kartony.
Przed przystąpieniem do zajęć przeprowadzono z dziećmi pogadankę na temat działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Pojęcie "surowce wtórne" jest ściśle związane z obchodami "DNI ZIEMI", które obchodzimy 22 kwietnia. Szacunek dla ziemi można wyrazić nie zaśmiecając lasu, pobliskiej okolicy, czyli segregując odpady.

Czy faktycznie wszystkie kubeczki po lodach, butelki i puszki po napojach zawsze lądują w koszu, czyli tam gdzie ich miejsce ?
Po dwugodzinnych zajęciach powstały bardzo ciekawe roboty z tekturowych pudełek przyozdobione różnymi elementami wykończeniowymi, kotek z pudełka po butach, wiosna "AGATKA", robot o nazwie "EKOLOGIZM", lalka "ELA" w plastikowej spódnicy w białe groszki. Z grona 17 uczestników zajęć wyróżniono 9 osób.

Kryterium do oceny prac to kolorystyka, precyzja wykonania, zgodność z projektem oraz zróżnicowanie w doborze materiału.
W śród wyróżnionych znaleźli się Weronika, Laura, Marysia, Agata, Weronika, Kinga, Adam, Dawid i Damian.

Wszyscy uczestnicy zajęć zostali nagrodzeni za wykonanie ciekawych prac i jednocześnie pogłębili swoją wiedzę z ekologii.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny