STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 07-10-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
138769- EDYCJA FUTSALOWEJ LIGI GMINNEJ- SEZON 2013/2014r ZAKO?CZONA! - PUCZAR LIGI

Ogoszenie sport.
2014-03-21

15.03.2014r ( sobota )
FINA PUCZARU LIGI !

TS SZEWNA- CENTRUM SPORT- 0-4
Krusiski D 2, Chadaa S, Paweczak K, Bada T

PUCHAR LIGI
1.CENTRUM SPORT ( ZDOBYWCA PUCHARU )

SKAD ZESPOU- Paweczak Karol ( kier dru ), Baranowski Karol, Nowik
Erwin, Krusiski Damian,

Chadaa Sebastian, Bie Tomasz, Wojty Mateusz, Stawiarski Radosaw, Bada
Tomasz,

Kruzel Zbigniew, Goasa Bartomiej, wik Daniel

2.TS SZEWNA ( Finalista )

3.FOX, SWAT SERWIS AGD ( Pfinalici )

krl strzelcw- Bie Tomasz ( CENTRUM SPORT ) 13 bramek

2-miejsce- Paweczak Karol ( CENTRUM SPORT ) 10- bramek

3-miejsce- Kostrzewa Sebastian ( TS SZEWNA ), elazowski Tomasz( PUBLIMA),
Goasa Bartomiej ( CENTRUM SPORT ) 9- bramek

PUCHAR FAIR- PLAY
ZDOBYWCA - EURO CASH ( 2- te kartki )

SKAD ZESPOU- Kaptur Jacek ( kier du ), Kaptur Marek, Polit Sebastian,
Broek Damian,

Paza Tomasz, Paza Sebastian, Szczygie Kamil, Kijanka Mateusz, asicki
ukasz,

Krzemiski Jacek, Stodulski Jacek, Pakua Jakub

2-miejsce- DERBY ( 6- tych kartek )

3-miejsce- KS KOSZARY, JDRZEJOWICE ( 8- tych kartek )


Nad bezpieczestwem na hali podczas rozgrywek czuwaa firma ochraniarska - SCORPION

Nad prawidowoci gry czuwali - Marynowski Tomasz i Skrzypczyk Mariusz

Terminarz, regulamin rozgrywek, obsad sdziowsk i statystyki opracowa - Przybyciski Krzysztof

Mecze sdziowali - Przybyciski Krzysztof, Pery Tadeusz, Zygado Marcin, Ciuryo Micha, wik Rafa


cznie w 9- edycji futsalowej ligi gminnej w 1, 2 lidze oraz Pucharze Ligi

Rozegrano- 188 meczy

Strzelono- 1250 bramek

Zagrao- 241 zawodnikw


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny