Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 22-11-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1209- EDYCJA FUTSALOWEJ LIGI GMINNEJ- SEZON 2013/2014r ZAKOŃCZONA! - PUCZAR LIGI

Ogłoszenie sport.
2014-03-21

15.03.2014r ( sobota )
FINAŁ PUCZARU LIGI !

TS SZEWNA- CENTRUM SPORT- 0-4
Krusiński D 2, Chadała S, Pawełczak K, Bańda T

PUCHAR LIGI
1.CENTRUM SPORT ( ZDOBYWCA PUCHARU )

SKŁAD ZESPOŁU- Pawełczak Karol ( kier druż ), Baranowski Karol, Nowik
Erwin, Krusiński Damian,

Chadała Sebastian, Bień Tomasz, Wojtyś Mateusz, Stawiarski Radosław, Bańda
Tomasz,

Kruzel Zbigniew, Gołasa Bartłomiej, Ćwik Daniel

2.TS SZEWNA ( Finalista )

3.FOX, SWAT SERWIS AGD ( Półfinaliści )

król strzelców- Bień Tomasz ( CENTRUM SPORT ) 13 bramek

2-miejsce- Pawełczak Karol ( CENTRUM SPORT ) 10- bramek

3-miejsce- Kostrzewa Sebastian ( TS SZEWNA ), Żelazowski Tomasz( PUBLIMA),
Gołasa Bartłomiej ( CENTRUM SPORT ) 9- bramek

PUCHAR FAIR- PLAY
ZDOBYWCA - EURO CASH ( 2- żółte kartki )

SKŁAD ZESPOŁU- Kaptur Jacek ( kier duż ), Kaptur Marek, Polit Sebastian,
Brożek Damian,

Płaza Tomasz, Płaza Sebastian, Szczygieł Kamil, Kijanka Mateusz, Łasicki
Łukasz,

Krzemiński Jacek, Stodulski Jacek, Pakuła Jakub

2-miejsce- DERBY ( 6- żółtych kartek )

3-miejsce- KS KOSZARY, JĘDRZEJOWICE ( 8- żółtych kartek )


Nad bezpieczeństwem na hali podczas rozgrywek czuwała firma ochraniarska - SCORPION

Nad prawidłowością gry czuwali - Marynowski Tomasz i Skrzypczyk Mariusz

Terminarz, regulamin rozgrywek, obsadę sędziowską i statystyki opracował - Przybyciński Krzysztof

Mecze sędziowali - Przybyciński Krzysztof, Pery Tadeusz, Zygadło Marcin, Ciuryło Michał, Ćwik Rafał


Łącznie w 9- edycji futsalowej ligi gminnej w 1, 2 lidze oraz Pucharze Ligi

Rozegrano- 188 meczy

Strzelono- 1250 bramek

Zagrało- 241 zawodników


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny