STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 07-10-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
137789- EDYCJA FUTSALOWEJ LIGI GMINNEJ- SEZON 2013/2014r ZAKO?CZONA! - 2 LIGA

Ogoszenie sport.
2014-03-21

15.03.2014r ( sobota ) MECZE BARAOWE

GALAXY- LZS MIKW- 4-2
Jedlikowski J 2, Podsiado K , Jedlikowski K / Maruszewski E 2

WEST- PARTYZANT MIKW- 5-3
witek K 4, Marynowski T / Krzemiki R 2, Janda S


FINA PUCZARU LIGI !
TS SZEWNA- CENTRUM SPORT- 0-4
Krusiski D 2, Chadaa S, Paweczak K, Bada T

TABELA KOCOWA 2- LIGI.
1.MAGNUS          13   21   69-34 MSTRZ (AWANS)
2.GALAXY 13 18 55-33 BARA (AWANS)
3.WEST 13 13 64-47 BARA (AWANS)
4.GABI 13 11 45-47
5.SWAT SERWIS AGD 13 11 60-40
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6.JDRZEJOWICE 13 17 56-40
7.EURO CASH 13 17 46-48
8.BRUNER TEAM 13 14 61-56 BARA
9.DERBY 13 3 32-80 BARA (SPADEK )
10.POCZTA POLSKA 13 2 11-74 SPADEK


2- LIGA
najlepszy bramkarz- Kaczor Micha ( MAGNUS )
najlepszy zawodnik- Krawczyk ukasz ( MAGNUS )
krl strzelcw- Jedlikowski Jakub ( GALAXY ) 26- bramek
2-miejsce- Krawczyk ukasz ( MAGNUS ) 20-bramek
3-miejsce- Kiljaski Piotr ( WEST ), Gajewski Adam ( GABI ), Nowak Pawe ( BRUNER TEAM ) 15-bramek

zawodnicy wyrnieni
Sado Pawe ( SWAT SERWIS AGD ), Kiljaski Piotr ( WEST ), Gajewski Adam (
GABI ),

Dwojak Przemysaw ( GALAXY )

ZWYCISKIE SKADY! 2-LIGA
1.MAGNUS ( Krawczyk ukasz- kier dru ), Kaczor Micha, Kaczor Jakub, Kita
Grzegorz,

Wrona ukasz, Furtowicz Marcin, Domurat Pawe, Hanus Kacper, ukaszewski
Wiktor,

Grabowski Adrian, yjak Kamil, Gawlik Marcin

2.GALAXY ( Jedlikowski Mateusz- kier dru ), Dwojak Przemysaw, Jedlikowski
Jakub,

Jedlikowski Piotr, Jedlikowski Karol, Machel Filip, Podsiado Krzysztof,
Ralski Sebastian,

Gniedziski Adrian, Gajewski Mateusz, Domagaa Maciej, Dzioba ukasz

3.WEST ( Somka Marcin- kier dru ), Nowak Pawe, Skalski Patryk, Surowiec
Karol,

Wtorek Micha, Czajka Andrzej, Kiljaski Piotr, witek Krzysztof,
Marynowski Tomasz,

Stpie Marcin, Mta Micha, Fulara Krystian, Rola Karol

W 10- EDYCJI W 2- LIDZE ZAGRAJ!
KS KOSZARY, PARTYZANT MIKW, LZS MIKW, GABI, SWAT SERWIS AGD, JDRZEJOWICE, EURO CASH, BRUNER TEAM, SELECT TEAM, PROMIL WIRNA


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny