Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-09-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2898Zagrożenie pożarowe podczas żniw

Ogłoszenie ogólne
2008-08-04

Żniwa to okres największego zagrożenia pożarowego na terenach wiejskich. Nie przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego przez rolników oraz użytkowników terenów rolnych powoduje, że corocznie w czasie żniw, do jednostek ochrony przeciwpożarowej codziennie wpływa kilka, a nawet kilkanaście zgłoszeń o pożarach na polach. Bardzo często pożary rozprzestrzeniają się na nie skoszone zboże oraz znajdujące się w pobliżu zabudowania.

Należy pamiętać że zabrania się:
palenia tytoniu i używania ognia otwartego przy obsłudze sprzętu, maszyn podczas zbioru i transportu płodów rolnych wypalania słomy i pozostałości roślinnych w odległości mniejszej niż 100 m. od zabudowań, stert, lasów i zboża na pniu łamania wskazań w zakresie ochrony ppoż. podanych w instrukcjach obsługi maszyn rolniczych używania maszyn i pojazdów rolniczych których układy wydechowe nie posiadają urządzeń zapobiegających wydostawaniu się iskier tzw. tłumików.

Kombajn zbożowy jest maszyną złożoną, której pewne elementy nagrzewają się do wysokich temperatur i należą do łatwo palnych. Pracuje on w warunkach dużego zapylenia, szczególnie sprzyjającego powstaniu pożaru. Wymaga zatem niezwykłej ostrożności obsługującego i bezwzględnego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
Źródłem pożaru podczas eksploatacji kombajnu mogą być:
* przedział silnikowy,
* instalacja elektryczna,
* instalacja hydrauliczna,
* układ paliwowy,
* ruchome elementy mechaniczne.
Powstanie pożaru związane jest najczęściej z niewłaściwą konserwacją, naprawą i obsługą.
Kombajn zbożowy powinien być wyposażony w dwie sprawne gaśnice posiadające aktualne przeglądy konserwacyjne tj.
* gaśnicę proszkową (ABC) - przeznaczoną do gaszenia pożaru silnika i instalacji elektrycznej,
* gaśnicę proszkową lub płynową (ABC) - do pozostałych mechanizmów kombajnu.

PAMIĘTAJ! używanie otwartego ognia (palenie tytoniu) podczas pracy na kombajnie jest zabronione.

Źródło: www.straz.ostrowiec.pl


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny