Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-03-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
64Zagrożenie pożarowe podczas żniw

Ogłoszenie ogólne
2008-08-04

Żniwa to okres największego zagrożenia pożarowego na terenach wiejskich. Nie przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego przez rolników oraz użytkowników terenów rolnych powoduje, że corocznie w czasie żniw, do jednostek ochrony przeciwpożarowej codziennie wpływa kilka, a nawet kilkanaście zgłoszeń o pożarach na polach. Bardzo często pożary rozprzestrzeniają się na nie skoszone zboże oraz znajdujące się w pobliżu zabudowania.

Należy pamiętać że zabrania się:
palenia tytoniu i używania ognia otwartego przy obsłudze sprzętu, maszyn podczas zbioru i transportu płodów rolnych wypalania słomy i pozostałości roślinnych w odległości mniejszej niż 100 m. od zabudowań, stert, lasów i zboża na pniu łamania wskazań w zakresie ochrony ppoż. podanych w instrukcjach obsługi maszyn rolniczych używania maszyn i pojazdów rolniczych których układy wydechowe nie posiadają urządzeń zapobiegających wydostawaniu się iskier tzw. tłumików.

Kombajn zbożowy jest maszyną złożoną, której pewne elementy nagrzewają się do wysokich temperatur i należą do łatwo palnych. Pracuje on w warunkach dużego zapylenia, szczególnie sprzyjającego powstaniu pożaru. Wymaga zatem niezwykłej ostrożności obsługującego i bezwzględnego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
Źródłem pożaru podczas eksploatacji kombajnu mogą być:
* przedział silnikowy,
* instalacja elektryczna,
* instalacja hydrauliczna,
* układ paliwowy,
* ruchome elementy mechaniczne.
Powstanie pożaru związane jest najczęściej z niewłaściwą konserwacją, naprawą i obsługą.
Kombajn zbożowy powinien być wyposażony w dwie sprawne gaśnice posiadające aktualne przeglądy konserwacyjne tj.
* gaśnicę proszkową (ABC) - przeznaczoną do gaszenia pożaru silnika i instalacji elektrycznej,
* gaśnicę proszkową lub płynową (ABC) - do pozostałych mechanizmów kombajnu.

PAMIĘTAJ! używanie otwartego ognia (palenie tytoniu) podczas pracy na kombajnie jest zabronione.

Źródło: www.straz.ostrowiec.pl


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny