Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
14932Gminny Przegl?d Kol?d i Pastora?ek w Publicznej Szkole Podstawowej w Szewnie

Ogoszenie oglne
2013-12-30

Koldy to jeden z pikniejszych darw jakie przynosz nam WITA BOEGO NARODZENIA. 13 grudnia 2013 r. odby si w Publicznej Szkole Podstawowej w Szewnie VII Gminny Przegld Kold i Pastoraek pod patronatem WJTA GMINY BODZECHW Jerzego Murzyna.

Przygotoway go panie: Anna Stachurska i Katarzyna Skit. Przegld mia charakter konkursu przeprowadzonego w trzech kategoriach wiekowych.

Wydawa by si mogo, e specyfika konkursu narzuca pewne ograniczenia repertuarowe, jednake modzi wykonawcy z roku na rok zaskakuj nowymi pomysami poszerzajc repertuar o kolejne pastoraki. Konkurs przebiega w radosnej i witecznej atmosferze. Modzi wykonawcy z niezwykym zaangaowaniem prezentowali przygotowane koldy i pastoraki. W tym roku swoje umiejtnoci wokalne przedstawio 20 uczniw ze szk podstawowych z Chmielowa, Mikowa, Sarnwka, Szwarszowic, Bodzechowa i Szewny.

Miym akcentem by przepikny wystp uczniw gospodarzy, klasy 2a, ktrzy sw wspania gr na flaoletach zachwycili publiczno. Konkurs zaszczyci swoj obecnoci Pan Romana Kaczmarski, ZASTPCA WJTA GMINY BODZECHW.

Wszyscy solici wspaniale zapiewali, ale najlepsi okazali si :

W kategorii klas I – II
I miejsce- Sabrina Bocian z PSP w Sarnwku
II miejsce- Martyna Krajewska z PSP w Szewnie
III miejsce - Pawe elazowski z PSP w Szewnie

W kategorii klas III – IV
I miejsce - Klaudia Gierczak z PSP w Szewnie
II miejsce - Gabriela Papaj z PSP w Sarnwku
III miejsce - Oliwia Gierczak z PSP w Bodzechowie

W kategorii klas V – VI
I miejsce- Monika Biekowska z PSP w Szwarszowicach
II miejsce – Jan Jakubowski z PSP w Szewnie
III miejsce- Zofia Mikoajczak z PSP w Szewnie

Konkurs zakoczy si wrczeniem dyplomw i nagrd przez Pani DYREKTOR SZKOY, Magorzat Turczysk.

A za rok - znowu zabrzmi koldy i pastoraki.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny