Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13606„JESTEM MA?Y RATOWNICZEK”- spotkanie z ratownikiem medycznym

Ogoszenie oglne
2013-12-16

Do Szkoy Podstawowej w Chmielowie zawitali niezwykli gocie z Niepublicznej Szkoy Policealnej dla modziey Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu w. – Grupa Ratownikw Medycznych.

W spotkaniu z ratownikami uczestniczyy dzieci z przedszkola i klasy zerowej. Celem przeprowadzonych zaj byo przygotowanie dzieci do wykonywania prostych czynnoci udzielania pierwszej pomocy oraz prawidowego zachowania si w sytuacji wypadku, zagroenia ycia lub zdrowia. Prowadzcy warsztaty postawili sobie za gwny cel ukierunkowanie mylenia dzieci na szybk reakcj w sytuacjach zagroenia ycia i zdrowia drugiego czowieka oraz dostarczenie im elementarnej wiedzy, dziki ktrej w przyszoci by moe przyczyni si do uratowania komu ycia.

Na samym pocztku Pan Ratownik przytoczy dzieciom bajk wprowadzajc w tematyk bezpieczestwa i zagroe ycia. Dzieci zdobyway rwnie cenne informacje poprzez gry i zabawy przygotowane przez Ratownikw. Zaciekawienie na twarzach modych ratownikw wywoaa prezentacja powicona zasadom udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparze, skalecze, zasabni i zama. Dzieci uczyy si, w jaki sposb naley sprawdzi stan osoby poszkodowanej i jak mona pomaga przed przyjazdem pogotowia ratunkowego.

W trakcie prowadzonych zaj podopieczni obserwowali, w jaki sposb naley prawidowo wykona opatrunek medyczny. Pod okiem fachowca – Anny Jakubczyk – dzieci miay moliwo wcielenia si w rol ratownika. Modzi ratownicy mieli za zadanie wykona opatrunek na „krwawicej koczynie” swojego rwienika z klasy. Wan czci spotkania by trening pamici, podczas ktrego dzieci wiczyy zapamitywanie najwaniejszych numerw alarmowych.

Po zakoczonym spotkaniu na kadego z uczestnikw czekay nagrody. Kade dziecko otrzymao take Mini Certyfikat z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zdobyta wiedza i wiczenia sprawiy, e dzieci poczuy si „maymi ratownikami”.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny