Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
14942Dzieci czytaj? dzieciom

Ogoszenie oglne
2013-12-06

Takie przewodnie haso towarzyszyo realizacji programu „Poczytaj Bratkowi” wdroonego do szkoy podstawowej w Szewnie przez panie Danut Bad i Elbiet Oszczypa, ktre wraz ze swoimi wychowankami przystpiy do realizacji tego pilotaowego projektu.

Realizacj programu rozpocz kcik czytelniczy, w ktrym znalazy si rnorodne tytuy z zakresu literatury dziecicej. Zgodnie z naczelnym hasem, trzy dziewczynki z klasy IIIa – Ala Ziemian, Martynka Niedziaek oraz Natalka Pytlak czytay dzieciom z oddziau 0b, co wywoao u maluchw ogromne zainteresowanie, bo oto koleanki bdce czsto w wieku ich rodzestwa robi co, co zwykle wykonuje pani w szkole, bd rodzice w domu. Zerwkowicze mogli podziwia umiejtnoci czytelnicze swoich starszych koleanek i przekona si jak wspaniale jest, kiedy mona ju poczyta samemu. To z pewnoci wpynie motywujco na ch nauki czytania. Dopenieniem edukacyjnym do czytanych opowiada byo obejrzenie filmu „Ju jestem samodzielny”. Wszystkim dziaaniom przyglda si Bratek, pluszowa maskotka, ktra jest przewodnikiem dzieci podczas trwania projektu.

Tego typu akcje s bardzo korzystne dla rozwoju dzieci, poniewa tym najmodszym pomagaj w adaptacji szkolnej, za tym starszym, ktre ju maj j za sob, uwiadamiaj, jak niewiele mog zrobi dla swoich modszych kolegw i koleanek, przy tym rozwijajc zamiowanie do czytelnictwa zarwno u siebie jak i u nich.

Realizacj programu zakoczya inspirujca dyskusja na temat obejrzanego filmu i przeczytanych opowiada oraz wrczenie Dyplomw Mistrza Czytelnictwa uczennicom klasy IIIa. Teraz jestemy pewni, e biblioteka zapeni si maymi mionikami literatury!
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny