Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
15005M?odzi arty?ci ?piewaj? w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2013-12-02

Ju po raz trzeci w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawa II w Bodzechowie odby si Midzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojzycznej pod patronatem wjta gminy Bodzechw, pana Jerzego Murzyna. Konkurs zorganizowany zosta przez nauczycielki jzykw obcych w PG w Bodzechowie: Joann Budze, Agnieszk Gursk, Katarzyn Kryci i Agnieszk Michalsk.

20 listopada konkurowali ze sob gimnazjalici. Modzi artyci wykonywali przepikne utwory, a jury miao twardy orzech do zgryzienia. Ostatecznie konkurs wygraa Maja Skowron z PG w Szewnie (zapiewaa przebj ,, Thank you very much ‘’). Drugie miejsce zdobya Natalia Zajc (PG w Szewnie). Trzecie miejsce wypiewa duet z Bodzechowa w skadzie Ilona Pawowska i Karolina Zieliska. Jury przyznao te dwa wyrnienia. Wyrnienie specjalne za utwr ,,Bieyje rozy’’ powdrowao do Magdaleny Gbora i Izabeli Pita z Gimnazjum w mielowie , a drugie wyrnienie zdoby duet : Kinga Wielgus i Maria Dryjas z PG w Szewnie.

21 listopada do konkursu przystpio pi szk podstawowych z Gminy Bodzechw. Wystpy dzieci byy na najwyszym poziomie. Wszyscy mali wykonawcy podbili serca publicznoci i jurorw.
Jury przyznao pierwsze miejsce Gabrysi Papaj (z PSP w Sarnwku) za koncertowe odpiewanie piosenki ,,En mi mundo’’ w jzyku hiszpaskim . Drugie miejsce zajli egzekwo : Karolina Kowalska (PSP Chmielw) oraz Jan Jakubowski (PSP Szewna). Na trzecim miejscu znalaza si Oliwia Gierczak (PSP Bodzechw). Jury przyznao rwnie dwa wyrnienia. Pierwsze z nich zdobya Monika Biekowska (PSP Szwarszowice). Drugie wyrnienie powdrowao do najmodszych uczestnikw konkursu- Julii Wielgus i Pawa elazowskiego, uczniw klasy pierwszej w PSP w Szewnie. Ich wykonanie wywoao wielkie poruszenie wrd publicznoci i jury.

W przerwie na obrady jury i poczstunek przed publicznoci wystpia szkolna formacja taneczna wraz z D.Chmielewsk i J. Adamczyk, pod opiek pani Marzeny Kutery. Wszyscy wykonawcy zaprezentowali si na scenie rewelacyjnie , a ich wyjtkowe wykonania utworw na dugo pozostan w pamici widowni . Pani Dyrektor, Krystyna urek, ju teraz zaprosia najlepszych wykonawcw do zaprezentowania si ze swoimi piosenkami na Pikniku Europejskim, ktry odbdzie si w maju przyszego roku.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny