Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-03-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
63Burze groźne przez całe lato

Ogłoszenie ogólne
2008-07-28

Radzimy, jak się zabezpieczyć przed wyładowaniami atmosferycznymi, aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków.
Moc prądu w przeciętnym piorunie jest ogromna, a powietrze, w którym płynie, osiąga temperaturę 30.000 stopni Celsjusza. Tegoroczne lato, według zapewnień synoptyków, wciąż będzie obfitowało w burze z piorunami.

JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ?
Uderzenie pioruna może zabić, chociaż jest wiele przykładów na to, że osoba trafiona piorunem przeżyła. Statystyki wykazują jednak na to, że szczęśliwców jest zdecydowanie mniej niż ofiar. Te same statystyki mówią również o tym, że ofiary najczęściej stały pod wysokim drzewem lub w pobliżu kilkunastomatrowych masztów.
Najlepiej schronić się w samochodzie, jeśli mamy taką możliwość, bo są one najlepszymi izolatorami. Podczas burzy nie należy przebywać na łodzi, bo woda jest wspaniałym przewodnikiem elektryczności, a oprócz tego gwałtowne podmuchy wiatru są groźne dla żeglarzy. Należy odrzucić od siebie metalowe przedmioty oraz przede wszystkim wyłączyć telefon komórkowy.
Podczas burzy najlepiej jest zostać w domu, zamknąć okna i wyłączyć z prądu wszystkie urządzenia elektryczne. Gdy burza zastanie nas na dworze, nie należy szukać schronienia pod drzewami. Najlepiej również usunąć wszystkie lżejsze przedmioty z balkonów, ponieważ gwałtowne podmuchy wiatru zrzucą z nich doniczki czy parasole.

JAK POMÓC?
Podczas burzy nie należy zapominać o pomocy innym. Stając w obliczu tragedii, najlepiej zachować zimną krew i pamiętać, że szybka reakcja może uratować życie drugiej osobie.
Życie stawia nas w różnych sytuacjach i musimy być gotowi na wszystko, dlatego kurs udzielania pierwszej pomocy jest zawsze potrzebny. Pierwsza pomoc osobie porażonej piorunem jest bardzo istotna. Na początku należy sprawdzić, czy poszkodowana osoba jest przytomna, jeżeli tak, to przede wszystkim wzywamy pogotowie. Gdy zaś u porażonego nie wyczuwamy tętna, przystępujemy do akcji reanimacyjnej, bo najczęściej u osób, które trafi piorun, następuje zatrzymanie krążenia i akcji serca. Starajmy się więc przywrócić oddech i róbmy masaż serca.
Istotne jest również to, aby o następstwach burzy myśleć nie tylko po jej fakcie, ale dużo wcześniej. Obecnie firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ogromny wachlarz możliwości na ubezpieczenie swojego domu czy pojazdu, między innymi od skutków uderzenia piorunu.
Osoby ubezpieczające swój dom bardzo rzadko myślą o tym, że podczas burzy ich mienie może również ucierpieć. Kilka lat wstecz przypadki ubezpieczania swoich posesji przed wichurami, zalaniem czy uderzeniem pioruna nie były brane pod uwagę. Jednak coraz częściej ludzie zaczynają o tym myśleć. Ubezpieczenia nie są wysokie, a warto jest zadbać o dorobek swojego życia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS BURZY:
- Należy pozostawać w domu podczas burzy i nie wychodzić, chyba że jest to naprawdę konieczne.
- Trzymaj się z daleka od pieców, wentylatorów i innych urządzeń elektrycznych podłączonych do prądu.
- Nie używaj telefonu komórkowego, przedmiotów takich jak wędki, kije golfowe, nie przenoś łatwopalnych materiałów w otwartych pojemnikach, nie przebywaj w wodzie, jak i małych łódkach.
- Zostań w samochodzie, gdy jesteś w trakcie podróży, poszukaj schronienia w budynku, jaskini, kanionie.
- Trzymaj się z dala od obiektów metalowych.
- Osoby przebywające w większej grupie powinny się rozproszyć, w żadnym przypadku nie kładź się na ziemi.

ZAGROŻENIE DLA LUDZI
- Wyładowanie ma miejsce niebezpiecznie blisko, gdy pomiędzy błyskiem a grzmotem upływa mniej niż 10 s.
- Doskonałą osłoną jest samochód. W przypadku uderzenia, piorun rozchodzi się po karoserii, z dala od pasażerów.
- W czasie burzy w domu należy trzymać się z dala od instalacji wodnej, telefonicznej
i elektrycznej oraz wyłączyć komputer, telewizor i inne urządzenia wrażliwe na przepięcia.

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie: www.straz.ostrowiec.pl


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny