Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 20-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8978FESTYN TRZE?WE LATO Z MAM? I TAT? W BODZECHOWIE

Ogoszenie kulturalne
2008-07-22

Tradycyjnie ju na stadionie w Bodzechowie 6 lipca 2008 odby si festyn dla spoecznoci gminy Bodzechw organizowany przez Wjta Gminy Bodzechw, Gminn Komisj Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Publiczn Szko Podstawow w Bodzechowie. Rozpocz si on wakacyjnym spotkaniem dzieci i modziey przygotowanym przez Publiczn Szko Podstawow im. Walentego Stefaskiego w Bodzechowie pod hasem „BEZPIECZNA WIE – BEZPIECZNE LATO”. Zgromadzi on przedstawicieli Pastwowej Inspekcji Pracy w Kielcach, Kasy Rolnych Ubezpiecze Spoecznych w Ostrowcu witokrzyskim, powiatowych jednostek policji, stray poarnej, sanepidu i pogotowia ratunkowego. To instytucje, ktre w swoich dziaaniach maj edukacj dla bezpieczestwa. Wszystkich przybyych goci przywita i uroczysto otworzy Dyrektor Szkoy Podstawowej – Jerzy Grzdziel.

W czasie programu prowadzonego prze pana Stanisawa Golmento z Okrgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach uczestnicy spotkania mogli poszerzy swoj wiedz poprzez praktyczne dziaania. Ogldali pokazy technik ratownictwa, prezentacje sprztu ganiczego, a take maszyny rolnicze udostpnione przez pana Marka Chlebnego.
Jednym z punktw spotkania byo rozstrzygnicie gminnego konkursu plastycznego „Moja pomoc w gospodarstwie”. Wziy w nim udzia dzieci z warszawskiej kolonii i pkolonii w Szewnie, pkolonii w Bodzechowie, wietlic wiejskich z Bodzechowa i Magonii, biblioteki w Szewnie i Bodzechowie. Nagrody dla wszystkich wykonawcw prac ufundoway zostay przez KRUS w Ostrowcu w.
Wymienione placwki owiatowe wydelegoway druyny, ktre wziy udzia w turnieju bezpieczna wie. Dzieci odpowiaday na pytania dotyczce waciwego zachowania si w gospodarstwie rolnym.
Zgromadzone dzieci mogy wzi udzia w konkursach przeprowadzanych przez Policj i Sanepid.

Nie zabrako rwnie upominkw od wjta gminy pana Jerzego Murzyna. Dyplomy i odtwarzacze MP3 otrzymao po trzech najlepszych uczestnikw kolonii i pkolonii w Szewnie oraz pkolonii w Bodzechowie. Wyrnione dzieci to: Sylwia Gierek, Adrian Kowalski, Cezary Skoczylas – uczestnicy kolonii z Warszawy; Patrycja Mikos, Klaudia ata, Robert Kapsa – uczestnicy pkolonii z PSP Szewna oraz Natalia Miazga, Piotr Kiszka, Maciej Wglewicz – uczestnicy pkolonii z PSP Bodzechw.
Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci bya karuzela i zjedalnia.

Na bodzechowskim stadionie zgromadzio si ponad 160 dzieci. Organizatorzy maj, wic nadziej, e nabyte umiejtnoci sprawi, i dalsze wakacje przebiegn dla nich bezpiecznie.

Dalsza cz festynu to wspaniae wystpy zespou Cover Band i gwiazdy wieczoru Vasyl Junior i Cyganskie Gwiazdy. Publiczno bawi rwnie Teatr Muzyczny nad Kamienn. Wszyscy mieli okazj sprbowa grochwki, wiejskiego smalcu z ogrkiem kiszonym. Dostpne byy rwnie pieczone kiebaski i udka z grilla.

Przy sprzyjajcej pogodzie wszyscy bawili si do pnych godzin nocnych.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny