Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-09-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2852Wakacje?! UWAŻAJ!!!

Ogłoszenie ogólne
2008-07-08

Nadeszły wakacje - czas wypoczynku i relaksu ! Przed Wami wiele niezwykłych przygód, wycieczek i zabaw nad wodą. Jest to jednak czas nie tylko swobody, ale także niejednokrotnie brawury i lekkomyślności skutkującej nierzadko tragicznymi wydarzeniami dlatego Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Wójt Gminy Bodzechów
APELUJE
DO DZIECI I MŁODZIEŻY:
· Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje !
· Zawsze informujcie swoich rodziców o tym gdzie i z kim przebywacie !
· Do zabaw wybierajcie tylko bezpieczne miejsca z dala od jezdni, torów kolejowych, placów budowy, wykopów ...
· Jeżdżąc na rowerze, rolkach, desce czy hulajnodze nie traktujcie jezdni jak placu zabaw !
· Kąpcie się tylko w miejscach do tego wyznaczonych - pod opieką ratowników lub osób dorosłych !
· Bądźcie ostrożni wobec zwierząt. Nawet te najbardziej łagodne mogą być niebezpieczne !
· Nie korzystajcie z propozycji spaceru lub przejażdżki z nieznajomymi !
· Pozostając samodzielnie w mieszkaniu ostrożnie obchodźcie się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi !
· Nigdy nie bawcie się ogniem. Ogniska rozpalajcie tylko w miejscach do tego wyznaczonych, zawsze w obecności osób dorosłych !
· Zawsze mówcie "NIE" gdy nie zgadzacie się z szalonymi i niebezpiecznymi pomysłami i propozycjami swoich kolegów !
· Uczestnicząc w pracach polowych zachowajcie szczególną ostrożność - nie dotykajcie maszyn i urządzeń będących w ruchu lub pod napięciem !
· Dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym przebywacie !

ZAWSZE PAMIĘTAJCIE, ŻE ZBYTNIA PEWNOŚĆ SIEBIE I LEKKOMYŚLNOŚĆ NIE WRÓŻĄ NIC DOBREGO !
SZANOWNI RODZICE

Starajcie się wyposażyć swoje pociechy w niezbędną wiedzę dotyczącą unikania zagrożeń oraz przypominajcie im o zasadach bezpiecznego wypoczynku.
Przypominając powyższe zasady mamy nadzieję, że wakacje będą Wam upływały w radosnej, interesującej atmosferze odpoczynku po długich miesiącach nauki w szkole.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny