Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-03-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
11154Wakacje?! UWAŻAJ!!!

Ogłoszenie ogólne
2008-07-08

Nadeszły wakacje - czas wypoczynku i relaksu ! Przed Wami wiele niezwykłych przygód, wycieczek i zabaw nad wodą. Jest to jednak czas nie tylko swobody, ale także niejednokrotnie brawury i lekkomyślności skutkującej nierzadko tragicznymi wydarzeniami dlatego Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Wójt Gminy Bodzechów
APELUJE
DO DZIECI I MŁODZIEŻY:
· Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje !
· Zawsze informujcie swoich rodziców o tym gdzie i z kim przebywacie !
· Do zabaw wybierajcie tylko bezpieczne miejsca z dala od jezdni, torów kolejowych, placów budowy, wykopów ...
· Jeżdżąc na rowerze, rolkach, desce czy hulajnodze nie traktujcie jezdni jak placu zabaw !
· Kąpcie się tylko w miejscach do tego wyznaczonych - pod opieką ratowników lub osób dorosłych !
· Bądźcie ostrożni wobec zwierząt. Nawet te najbardziej łagodne mogą być niebezpieczne !
· Nie korzystajcie z propozycji spaceru lub przejażdżki z nieznajomymi !
· Pozostając samodzielnie w mieszkaniu ostrożnie obchodźcie się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi !
· Nigdy nie bawcie się ogniem. Ogniska rozpalajcie tylko w miejscach do tego wyznaczonych, zawsze w obecności osób dorosłych !
· Zawsze mówcie "NIE" gdy nie zgadzacie się z szalonymi i niebezpiecznymi pomysłami i propozycjami swoich kolegów !
· Uczestnicząc w pracach polowych zachowajcie szczególną ostrożność - nie dotykajcie maszyn i urządzeń będących w ruchu lub pod napięciem !
· Dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym przebywacie !

ZAWSZE PAMIĘTAJCIE, ŻE ZBYTNIA PEWNOŚĆ SIEBIE I LEKKOMYŚLNOŚĆ NIE WRÓŻĄ NIC DOBREGO !
SZANOWNI RODZICE

Starajcie się wyposażyć swoje pociechy w niezbędną wiedzę dotyczącą unikania zagrożeń oraz przypominajcie im o zasadach bezpiecznego wypoczynku.
Przypominając powyższe zasady mamy nadzieję, że wakacje będą Wam upływały w radosnej, interesującej atmosferze odpoczynku po długich miesiącach nauki w szkole.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny