Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-09-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2888„Kwalifikacje – najlepsza inwestycja” - bezpłatne szkolenia

Ogłoszenie ogólne
2008-07-08

W związku z realizacją projektu „Kwalifikacje – najlepsza inwestycja” w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL zapraszamy Państwa do udziału w następujących bezpłatnych szkoleniach skierowanych do osób pracujących z terenu powiatu ostrowieckiego:
1. Szkolenia językowe:
- komunikacja w języku angielskim – stopień podstawowy, średniozaawansowany
- komunikacja w języku niemieckim – stopień podstawowy
2. Inne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe:
- zamówienia publiczne
- zarządzanie zasobami ludzkimi
- ISO – podniesienie jakości w firmie
- obsługa programu AUTOCAD
- tworzenie stron WWW
- tworzenie baz danych w programie ACCESS
- grafika komputerowa
- komunikacja i autoprezentacja
- księgowy w małym i średnim podmiocie gospodarczym
- specjalista ds. funduszy UE
- kurs pedagogiczny

Powyższy projekt realizowany jest od 01.05.08 – 30.04.2010 r.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.ap.org.pl
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Projektu:
AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 8, II PIĘTRO
TEL./FAX 0-41 242-92-60


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny