Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 20-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9159Radosne ?wi?to PSP w Bodzechowie

Ogoszenie kulturalne
2008-06-19

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Walentego Stefaskiego, dnia 6 czerwca, odbya si impreza z okazji Dnia Patrona Szkoy poczona z Dniem Dziecka. Dla zaakcentowania powagi tego wita o godzinie 8.30 w kociele w Bodzechowie ksidz proboszcz C. Zybaa poprowadzi msz powicon przede wszystkim byemu dyrektorowi szkoy, a obecnemu jej patronowi – Walentemu Stefaskiemu. Uroczyst opraw mszy przygotoway panie: mgr M. Matyjasek i mgr A. Wieczorek.

Po mszy, dalsza cz uroczystoci przebiegaa na pobliskim stadionie, ju w bardziej sportowym i radosnym nastroju. Po krtkim przemwieniu dyrektora szkoy, mgr J. Grzdziela zostay rozstrzygnite szkolne konkursy przeprowadzone przez mgr A. Wieczorek, koordynatora do spraw bezpieczestwa w szkole i z zespoem projektowym nauczycieli: mgr D. Cheb, mgr. W. Winiewsk, mgr Cz. Nikodem, mgr. D. Zikowsk. Konkurs na „Regulamin bezpiecznej przerwy”, majcy na celu zwrcenie uwagi dzieci na bezpieczne zachowania w szkole i ciekawe sposoby spdzania wolnego, wygraa klasa IV b. Drugie miejsce zdobya V a, a trzecie V b. Wrd klas modszych wyrniy si klasa II a, III a i I. Najlepsze prace uczniw nagrodzono dyplomami i upominkami.

Podsumowany zosta te konkurs na „Chopca i dziewczyn z klas”. Uczniowie caej szkoy wybierali spord siebie tych, ktrych lubi i podziwiaj. Swoje gosy oddali rwnie nauczyciele. Faworytk okazaa si M. Wielgus z Va, tu za ni uplasoway si jej koleanki z klasy: M. Zamiela i A. Wjs. Pozostae miejsca zajy D. Czuba (IVb), A. Podgajna (VI), M. Pkalska (IIIa) oraz K. Siemieniuch (IIa). Wrd chopcw wyrnieni zostali: M. Cisek (IVa), P. Chuchaa (Vb), M. Kaczyski (IIIa), P. Saffer oraz J. Potocki. Tym uczniom rwnie zostay wrczone nagrody i dyplomy ufundowane przez dyrektora szkoy, mgr J. Grzdziela. Podsumowany zosta rwnie plebiscyt na najbardziej sympatycznego dorosego w placwce, pt: „Ra bez kolcw”. Tym razem faworyci uczniw zostali nagrodzeni piknymi kwiatami wykonanymi z bibuy.

Nastpnym punktem Dnia Patrona Szkoy byo podsumowanie programu pt: „Wolno oddechu, zapobiegaj astmie” realizowanego w PSP w Bodzechowie przez nauczycieli nauczania zintegrowanego. Inscenizacja pt: „ Kopoty Jasia” przygotowana przez mgr T. Florys i uczniw klasy IIIa uwiadomia uczniom i rodzicom znaczenie wczesnej profilaktyki astmy, przybliya wag problemu oraz konieczno tworzenia dzieciom zagroonym t chorob moliwoci optymalnej jakoci ycia.

Dalsz cz Dnia Patrona PSP w Bodzechowie przygotoway opiekunki Samorzdu Uczniowskiego: mgr D. Zikowska i E. Batg oraz nauczycielki klasy I i IIIb - mgr R. Juda i A. Osuch. Bardzo wan funkcj prezenterek peniy M. Zamiela i A. Wjs. Klasa Va i Vb przedstawiy dwa zabawne skecze: o nieszczliwej nauczycielce oraz o bardzo trudnej do wyuczenia klasie. Aktorzy postarali si o salwy miechu ze strony publicznoci a dziewczynki z zespou tanecznego zaprezentoway si w rytm znanego przeboju „Wakacje”.

Najwiksz atrakcj dnia byy wybory najzabawniejszego chopaka i dziewczyny szkoy. Kada klasa wybraa swoich kandydatw, ktrzy mieli za zadanie przygotowa ciekawe przebranie, rozbawi publiczno dowcipem i mieszn piosenk oraz zataczy rock and roll’a w oryginalny sposb. Bezkonkurencyjnymi w rozmieszaniu okazali si A. Zdybska i A. aczek. Wszyscy uczestnicy konkursu rwnie zostali nagrodzeni a klasa III b zadedykowaa zwycizcom swj taniec i piosenk. Ponadto klasa IIIb wraz z klas I przygotoway monta sowno muzyczny powicony wanej sprawie czytelnictwa wrd dzieci i modziey. Uczniowie piewali piosenki o ksice i recytowali wiersze Jana Brzechwy. Na zakoczenie klasa VI przygotowaa swoje skecze.

W programie wystpili S. Opaka, D. Gruszka, K. Kaczor, R. Walerowicz. Wystpowali te inni uczniowie, ktrzy chcieli zaprezentowa swoje umiejtnoci taneczne.

Uczniowie bardzo ciekawie i mile spdzili czas a soneczna pogoda nie psua im radosnego nastroju.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny