Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 20-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
598KIM CHCESZ ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI?

Ogłoszenie ogólne
2013-04-15

Na to pytanie odpowiedzi szukali uczniowie Szkoły Podstawowej w Szewnie, którzy realizowali akcję pod hasłem „Poznajemy zawody”. W twórczych, a przy tym niełatwych poszukiwaniach jak zwykle dzieciom pomogli ich rodzice, którzy zgodzili się zagościć w klasach i podczas specjalnych tematycznych lekcji opowiedzieć o tajnikach własnego zawodu. Przez luty i marzec szkołę odwiedzili przedstawiciele 12 zawodów i z prawdziwą pasją opowiedzieli o tym, co stanowi ich zawodową codzienność. W sobotę 6 kwietnia odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, podczas którego szkolna sala gimnastyczna zamieniła się w prawdziwą „giełdę pracy”! Uczniowie klas I-III przygotowali 12 stoisk prezentujących wybrane przez siebie zawody. Na temat każdego z nich publiczność mogła usłyszeć wiele ciekawych informacji, wierszy i piosenek.

Niewątpliwie najważniejsza była możliwość obejrzenia różnych akcesoriów niezbędnych w pracy konkretnego przedstawianego zawodu. Uczniowie mogli zobaczyć, jak funkcjonuje gabinet stomatologiczny oraz zakład fryzjerski, które na czas imprezy wraz z wyposażeniem przeniosły się na szkolny parkiet! Uczniowie klas IV-VI również wykazali się nie lada pomysłowością i profesjonalnym przygotowaniem, prezentując 13 wybranych przez siebie zawodów. Multimedialny sprawdzian wiadomości zdobytych podczas prezentacji wyłonił najuważniej słuchających uczniów oraz zakończył to niezwykle ciekawe wydarzenie. Kto wie, może inspiracje zrodzone podczas pracy nad projektem okażą się na tyle silne, że niektórzy uczniowie już teraz wybrali zawód swojej przyszłości?

Warto podkreślić, że projekt został zrealizowany w odpowiedzi na propozycję rodziców, która wyłoniła się podczas rozmów na temat funkcjonowania szkoły.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny