Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1451KIM CHCESZ ZOSTA? W PRZYSZ?O?CI?

Ogoszenie oglne
2013-04-15

Na to pytanie odpowiedzi szukali uczniowie Szkoy Podstawowej w Szewnie, ktrzy realizowali akcj pod hasem „Poznajemy zawody”. W twrczych, a przy tym nieatwych poszukiwaniach jak zwykle dzieciom pomogli ich rodzice, ktrzy zgodzili si zagoci w klasach i podczas specjalnych tematycznych lekcji opowiedzie o tajnikach wasnego zawodu. Przez luty i marzec szko odwiedzili przedstawiciele 12 zawodw i z prawdziw pasj opowiedzieli o tym, co stanowi ich zawodow codzienno. W sobot 6 kwietnia odbyo si uroczyste podsumowanie projektu, podczas ktrego szkolna sala gimnastyczna zamienia si w prawdziw „gied pracy”! Uczniowie klas I-III przygotowali 12 stoisk prezentujcych wybrane przez siebie zawody. Na temat kadego z nich publiczno moga usysze wiele ciekawych informacji, wierszy i piosenek.

Niewtpliwie najwaniejsza bya moliwo obejrzenia rnych akcesoriw niezbdnych w pracy konkretnego przedstawianego zawodu. Uczniowie mogli zobaczy, jak funkcjonuje gabinet stomatologiczny oraz zakad fryzjerski, ktre na czas imprezy wraz z wyposaeniem przeniosy si na szkolny parkiet! Uczniowie klas IV-VI rwnie wykazali si nie lada pomysowoci i profesjonalnym przygotowaniem, prezentujc 13 wybranych przez siebie zawodw. Multimedialny sprawdzian wiadomoci zdobytych podczas prezentacji wyoni najuwaniej suchajcych uczniw oraz zakoczy to niezwykle ciekawe wydarzenie. Kto wie, moe inspiracje zrodzone podczas pracy nad projektem oka si na tyle silne, e niektrzy uczniowie ju teraz wybrali zawd swojej przyszoci?

Warto podkreli, e projekt zosta zrealizowany w odpowiedzi na propozycj rodzicw, ktra wyonia si podczas rozmw na temat funkcjonowania szkoy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny