Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2219PASOWANIE NA CZYTELNIKA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZWARSZOWICACH

Ogłoszenie ogólne
2013-04-08

,,Cała szkoła czyta dzieciom’’ to realizacja całorocznej akcji działań czytelniczych i teatralnych w PSP w Szwarszowicach prowadzonych przez Marzenę Wilczyńską (opiekuna koła) i Renatę Podgórską (bibliotekarkę).

Uroczystość rozpoczęli uczniowie z koła teatralnego Oczajdusza, którzy zaprezentowali przedstawienie pt,, Zmartwienia bajkowych postaci’’. Opowiedzieli o kłopotach postaci z bajek i chłopcach, którzy nie szanowali książek. Mirek i Romek nie odwiedzali biblioteki, gdyż nie lubili czytać książek. Ze znajomości tego przedstawienia zorganizowano konkurs dla kl. 0 – III

Jednym z elementów akcji był konkurs literacki ,, Tę książkę warto przeczytać’’ i plastyczny ,, Bohaterowie naszych lektur’’. Pani dyrektor Joannę Stawiarz wręczyła nagrody i dyplomy dla najlepszych artystów i pisarzy, gdzie największymi osiągnięciami wykazała się ucz. klasy IV Oliwia Mazur zajmując I miejsce w jednym i drugim konkursie.

Następnie zaprezentowali się uczniowie kl. II, którzy przebrani w postacie z bajek przedstawili krótkie wierszyki i zgadywanki dla uczniów. Zachęcając do czytania zaśpiewali piosenkę.
Wielkimi brawami przyjęty był Kopciuszek - teatrzyk, na który dzieci nie mogły się doczekać. Uczniowie wcielili się w postać Kopciuszka, złą macochę i jej dwie córki. Muzykę i piosenki do przedstawienia przygotował chór prowadzony przez Magdalenę Śliwkę.

Ważne wydarzenie w życiu pierwszoklasistów,, Pasowania na czytelnika’’, rozpoczęła prezentacja multimedialna poświęcona ,, Szanowaniu i czytaniu książek’’.

W tym dniu pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie czytelnicze, a przejście przez zaczarowaną książkę i pasowania na czytelnika dokonała pani dyrektor szkoły Joanna Stawiarz.

Na uroczystość przybyli rodzice i rodzeństwo, którzy dobrze bawili się w ten bajkowy, zaczarowany dzień.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny