Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 23-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
301Sportowy Turniej Miast i Gmin 2008

Ogoszenie kulturalne
2008-06-13

28 maja mieszkacy naszej gminy wzili czynny udzia w Sportowym Turnieju Miast i Gmin. W takich miejscowociach jak Bodzechw, Szewna, Szwarszowice, Chmielw, Mikw, Sarnwek do uczestnictwa zgosiy si zarwno dzieci, modzie jak i doroli. Tak due zainteresowanie mieszkacw naszej gminy, byo odpowiedzi na bogat ofert sportowo - rekreacyjn przygotowan przez lokalnych organizatorw.

Uczniowie klas modszych szk podstawowych brali udzia w grach i zabawach ruchowych takich np. jak: wycigi rzdw, konkurs skokw na skakance, konkurs hula hop. Najwiksze emocje towarzyszyy rywalizacji dzieci na zwinnociowych torach przeszkd. Ogromn popularnoci cieszyy si rozgrywki w grach zespoowych takich jak: pika nona, halowa pika nona, pika siatkowa, pika koszykowa. W Szewnie odby si nawet turniej halowej piki nonej OLD BOYS, a w Bodzechowie zwyciska druyna gimnazjalistw rozegraa mecz z reprezentacj nauczycieli. Modzie gimnazjalna i starsza oraz doroli uczestniczyli w biegach przeajowych na rnych dystansach oraz w rajdach pieszych i rowerowych. Na stadionie w Bodzechowie uczestnicy rywalizowali w takich konkurencjach lekkoatletycznych jak: biegi na dystansach 60 m, 100 m, 400 m, 800 m, 1000 m, skok w dal. Du atrakcj byy turnieje rodzinne. Na starcie zgosiy si druyny zoone z dzieci i rodzicw, ktre wziy udzia midzy innymi w przeciganiu liny, rzucie na odlego mokrym beretem, w wycigu w workach. W Szwarszowicach Turniej uwietnia jednostka stray poarnej z Bodzechowa, ktra zademonstrowaa akcj gaszenia poaru.

Organizatorzy zadbali o nagrody rzeczowe, dyplomy dla zwycizcw i gorcy posiek.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny