Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 20-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
650Talent z Publicznego Gimnazjum w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2013-03-28

Michał Ślusarz, uczeń trzeciej klasy Publicznego Gimnazjum w Szewnie, uzyskał tytuł finalisty ogólnopolskiej VIII Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów.

W miniony weekend w Warszawie odbył się finał ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, do którego został zakwalifikowany, jako jedyny z naszego powiatu, Michał Ślusarz. Gimnazjalista z Szewny znalazł się w stolicy w gronie 188 uczniów z całej Polski. - Olimpiada była trzyetapowa. W sobotę, w finałowym etapie, uczestnicy musieli zmierzyć się z pięcioma zadaniami otwartymi z: teorii liczb, rachunku prawdopodobieństwa, planimetrii i stereometrii- mówi gimnazjalista z Szewny. - W niedzielę nastąpiło ogłoszenie wyników. Niestety, nie udało mi się znaleźć w gronie laureatów.
Samo dostanie się Michała do finału olimpiady jest już dużym sukcesem, gdyż nie samą matematyką uczeń żyje. W tym roku szkolnym startował w wielu konkursach przedmiotowych organizowanych przez świętokrzyskie kuratorium. Został już laureatem z języka rosyjskiego, finalistą z fizyki, a przed nim jeszcze finał wojewódzki z matematyki. Swoich sił próbował także w drugim etapie konkursu historycznego oraz chemicznego.

- W ubiegłym roku, jako drugoklasista, Michał był laureatem konkursu geograficznego- dodaje Irena Faryna dyrektor szkoły. - Nie tak dawno został bardzo wysoko oceniony, bo na ósmym miejscu wśród 204 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ramach projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego.”
Dzięki swoim dotychczasowym osiągnięciom Michał będzie zwolniony z dwóch części egzaminu gimnazjalnego, pozostanie mu tylko napisanie części humanistycznej.

- Po gimnazjum chciałbym kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym numer II imienia J. Chreptowicza w Ostrowcu Św. i rozwijać swoje zainteresowania matematyką- mówi Michał.- Dalsza przyszłość na pewno będzie z naukami ścisłymi.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny