Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1540Talent z Publicznego Gimnazjum w Szewnie

Ogoszenie oglne
2013-03-28

Micha lusarz, ucze trzeciej klasy Publicznego Gimnazjum w Szewnie, uzyska tytu finalisty oglnopolskiej VIII Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistw.

W miniony weekend w Warszawie odby si fina oglnopolskiej Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistw, do ktrego zosta zakwalifikowany, jako jedyny z naszego powiatu, Micha lusarz. Gimnazjalista z Szewny znalaz si w stolicy w gronie 188 uczniw z caej Polski. - Olimpiada bya trzyetapowa. W sobot, w finaowym etapie, uczestnicy musieli zmierzy si z picioma zadaniami otwartymi z: teorii liczb, rachunku prawdopodobiestwa, planimetrii i stereometrii- mwi gimnazjalista z Szewny. - W niedziel nastpio ogoszenie wynikw. Niestety, nie udao mi si znale w gronie laureatw.
Samo dostanie si Michaa do finau olimpiady jest ju duym sukcesem, gdy nie sam matematyk ucze yje. W tym roku szkolnym startowa w wielu konkursach przedmiotowych organizowanych przez witokrzyskie kuratorium. Zosta ju laureatem z jzyka rosyjskiego, finalist z fizyki, a przed nim jeszcze fina wojewdzki z matematyki. Swoich si prbowa take w drugim etapie konkursu historycznego oraz chemicznego.

- W ubiegym roku, jako drugoklasista, Micha by laureatem konkursu geograficznego- dodaje Irena Faryna dyrektor szkoy. - Nie tak dawno zosta bardzo wysoko oceniony, bo na smym miejscu wrd 204 uczniw szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ramach projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniw szczeglnie uzdolnionych wojewdztwa witokrzyskiego.”
Dziki swoim dotychczasowym osigniciom Micha bdzie zwolniony z dwch czci egzaminu gimnazjalnego, pozostanie mu tylko napisanie czci humanistycznej.

- Po gimnazjum chciabym kontynuowa nauk w Liceum Oglnoksztaccym numer II imienia J. Chreptowicza w Ostrowcu w. i rozwija swoje zainteresowania matematyk- mwi Micha.- Dalsza przyszo na pewno bdzie z naukami cisymi.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny