Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 24-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2215Nowi mistrzowie ortografi w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2013-03-28

Już od kilku lat tradycją jest, że uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Bodzechów witają wiosnę stając w szranki o tytuł „Małego Mistrza Ortografii” i „Mistrza Ortografii 2013.” Jak co roku konkurs ten, nad którym patronat sprawuje Wójt Gminy Bodzechów p. Jerzy Murzyn, odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzechowie. Zgłosili się do niego reprezentanci wszystkich sześciu szkół z terenu gminy, którzy zostali wyłonieni wcześniej w ramach eliminacji szkolnych.

O tytuł „Małego Mistrza Ortografii 2013” rywalizowało ze sobą osiemnastu zawodników z klas III, którzy musieli się zmierzyć z testem ortograficznym przygotowanym przez organizatorów: p. Annę Osuch i p. Beatę Zychnowską. W tej kategorii wiekowej bezkonkurencyjna okazała się Magdalena Cybula z PSP w Szewnie ( opiekun – p. Renata Miśkiewicz) i to właśnie jej przypadł tytuł „Mistrz Ortografii 2013”. Na drugim i trzecim miejscu uplasowali się reprezentanci gospodarzy, uczniowie z Bodzechowa: Jakub Szwagierczak i Natalia Michalska (opiekun- p. Anna Osuch). Ponadto jury wyróżniło jeszcze Darię Mazur, Bartłomieja Winiarskiego, Amelię Gałucha, Aleksandrę Kwiecień i Piotra Maja.

W kategorii klas starszych do pisania dyktanda przygotowanego przez p. Marię Dziamę i p. Renatę Molendę przystąpiło osiemnastu uczniów z klas IV-VI. Najlepiej z zawiłościami polskiej ortografii i interpunkcji poradził sobie Jan Jakubowski – uczeń z PSP w Szewnie i to on zdobył zaszczytny tytuł „Mistrza Ortografii 2013”. Tuż za nim znaleźli się reprezentanci z PSP w Bodzechowie: Dawid Ludynia i Jakub Gurski.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że na pierwszych miejscach znaleźli się sami chłopcy, których w tym roku zgłosiło się do konkursu znacznie więcej niż w latach poprzednich, które do tej zdominowane były przez dziewczynki. Widać ponadto, że konkurs cieszy się niesłabnącą popularnością i co dostrzegli członkowie jury stał na wyjątkowo wysokim poziomie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali z rąk pani dyrektor PSP w Bodzechowie Czesławy Nikodem pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Bodzechów.

Uczestnicy konkursu żegnali gościnne mury PSP w Bodzechowie zadowoleni z uzyskanych wyników i obiecali, że wrócą tu za rok, aby znów sprawdzić swoje umiejętności w gronie najlepszych.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny