Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 20-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
633Mistrz Ortografii 2013 w Publicznym Gimnazjum w Szewnie

Ogłoszenie ogólne
2013-03-28

Już po raz 10. odbył się się w Publicznym Gimnazjum w Szewnie Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny.

Konkurs to cykliczna impreza organizowana przez polonistki tej szkoły- p. Jolantę Skuzę, p. Paulinę Brociek, p. Agnieszkę Kozieł- przy współpracy z biblioteką szkolną -bibliotekarzem p. Łukaszem Dryjasem i kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z siedziba w Szewnie –p. Iwoną Lipką - sponsorami nagród książkowych.

O tytuł „Mistrza Ortografii 2013” 19 marca zmagali się uczniowie dwóch szkół- miejscowego gimnazjum i Publicznego Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Bodzechowie. Z tekstem o sympatycznie brzmiącym tytule – „Lew salonowy” – zmierzyło się dziesięcioro uczniów. Zabarwiony fantastyką tekst przyniósł szczęście Agacie Murzyn z Szewny- zdobywczyni tytułu „Mistrza Ortografii 2013”, Kacprowi Koneckiemu z Bodzechowa, który zajął II miejsce i Annie Stoli z Szewny- laureatce III miejsca. Wyróżnienia przyznano: Weronice Post z Szewny i Katarzynie Zdyb z Bodzechowa.

Poza wyróżnionymi w konkursie udział wzięli: Monika Pękalska i Igor Kołodziej- z Bodzechowa oraz Aleksandra Błasiak, Marcin Wiącek i Justyna Żelazowska z Szewny.

- Reprezentanci obu szkół świetnie poradzili sobie z ortograficznymi i interpunkcyjnymi zawiłościami- mówią organizatorzy.- Bardzo cieszy nas fakt, że w świecie zdominowanym przez media i porozumiewania się za pomocą krótkich wiadomości tekstowych, jest wielu sympatyków poprawnej polszczyzny.

W czasie, gdy komisja konkursowa sprawdzała dyktanda, czekający z niecierpliwością na wyniki jej pracy uczniowie, osładzali sobie trudy zmagań ortograficznych przy poczęstunku ufundowanym przez Spółdzielnię Uczniowską działającą przy Publicznym Gimnazjum w Szewnie.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny