Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 24-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1512Mistrz Ortografii 2013 w Publicznym Gimnazjum w Szewnie

Ogoszenie oglne
2013-03-28

Ju po raz 10. odby si si w Publicznym Gimnazjum w Szewnie Midzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny.

Konkurs to cykliczna impreza organizowana przez polonistki tej szkoy- p. Jolant Skuz, p. Paulin Brociek, p. Agnieszk Kozie- przy wsppracy z bibliotek szkoln -bibliotekarzem p. ukaszem Dryjasem i kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z siedziba w Szewnie –p. Iwon Lipk - sponsorami nagrd ksikowych.

O tytu „Mistrza Ortografii 2013” 19 marca zmagali si uczniowie dwch szk- miejscowego gimnazjum i Publicznego Gimnazjum imienia Jana Pawa II w Bodzechowie. Z tekstem o sympatycznie brzmicym tytule – „Lew salonowy” – zmierzyo si dziesicioro uczniw. Zabarwiony fantastyk tekst przynis szczcie Agacie Murzyn z Szewny- zdobywczyni tytuu „Mistrza Ortografii 2013”, Kacprowi Koneckiemu z Bodzechowa, ktry zaj II miejsce i Annie Stoli z Szewny- laureatce III miejsca. Wyrnienia przyznano: Weronice Post z Szewny i Katarzynie Zdyb z Bodzechowa.

Poza wyrnionymi w konkursie udzia wzili: Monika Pkalska i Igor Koodziej- z Bodzechowa oraz Aleksandra Basiak, Marcin Wicek i Justyna elazowska z Szewny.

- Reprezentanci obu szk wietnie poradzili sobie z ortograficznymi i interpunkcyjnymi zawiociami- mwi organizatorzy.- Bardzo cieszy nas fakt, e w wiecie zdominowanym przez media i porozumiewania si za pomoc krtkich wiadomoci tekstowych, jest wielu sympatykw poprawnej polszczyzny.

W czasie, gdy komisja konkursowa sprawdzaa dyktanda, czekajcy z niecierpliwoci na wyniki jej pracy uczniowie, osadzali sobie trudy zmaga ortograficznych przy poczstunku ufundowanym przez Spdzielni Uczniowsk dziaajc przy Publicznym Gimnazjum w Szewnie.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny