Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 20-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
697„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

Ogłoszenie ogólne
2013-03-25

ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

Tradycyjnie już Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnówku była w dniu 20 marca 2013 roku gospodarzem eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie brały udział 3-osobowe delegacje przedstawicieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Bodzechów. W pierwszej kolejności wszyscy uczestnicy rozwiązywali testy, a zdobywcy największej ilości punktów zostali zakwalifikowani do drugiego etapu. Po tych trudnych zmaganiach ,Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca –Władysława Ćwik
2. Sekretarz – Małgorzata Sobieraj
3. Komendant Gminny – Wojciech Fudalej
4. Przedstawiciel KP PSP-Marcin Słowik
wyłoniła następujących laureatów eliminacji gminnych:
SZKOŁY PODSTAWOWE
1. DOMINIKA PYTLAK - PSP Szewna (opiekun Dorota Stępień)
2. MATEUSZ POLAK - PSP Chmielów (opiekun Teresa Bąbel)
3. KACPER KOWALSKI – PSP Miłków (opiekun Lucyna Batory)
GIMNAZJA
1. BARTŁOMIEJ DYMANOWSKI - PG Szewna (opiekun Małgorzata Janicka)
2. WERONIKA WIELGUS – PG Szewna (opiekun Małgorzata Janicka)
3. JAKUB DYDO – PG Bodzechow (opiekun Tomasz Szwagierczak)

Laureaci eliminacji gminnych będą reprezentować Gminę Bodzechów w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od Wójta Gminy Bodzechów – Jerzego Murzyna pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a zwycięzcy dodatkowo akcesoria komputerowe .Nie zapomniano również o pracy nauczycieli opiekunów, którym wręczono specjalne podziękowania. Dyrektor Szkoły w Sarnówku Pani Hanna Dzióbka zadbała o ciepły poczęstunek dla uczestników konkursu.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny